Leszek Chyła – wspólnik spółki cywilnej LIDER – SYSTEM