GAMMA – Zarządzanie, Pośrednictwo, Doradztwo – mgr Wojciech Kula