ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Kierunek łączy w sobie istotne i perspektywiczne spojrzenia na rynek nieruchomości, dające interdyscyplinarną wiedzę, by móc skutecznie i kompleksowo obsługiwać swoich klientów. Nasi studenci będą gotowi do podjęcia pracy w podmiotach zarządzających nieruchomościami, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych oraz w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami i wydziałach administracji związanych z nieruchomościami

DLA KOGO?

Dla osób posiadających ukończone studia wyższe co najmniej  I stopnia (licencjat, inżynier), chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę niezbędną w pracy Zarządcy bądź Pośrednika nieruchomości, a w szczególności dla:

 • absolwentów kierunków ekonomicznych związanych z branżą nieruchomości,
 • absolwentów kierunków ekonomicznych i innych, chcących poszerzyć swoje kompetencje, specjalizując się w branży nieruchomości,
 • osób zajmujących się zawodowo nieruchomościami, chcących uzyskać niezbędne licencje,
 • pracowników administracji publicznej.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Nasi słuchacze zdobędą interdyscyplinarną wiedzę dzięki specjalistycznym modułom obejmującym swoim zakresem między innymi: uwarunkowania ekonomiczne i prawne – w tym prawa spadkowego, aspekty techniczne gospodarowania nieruchomościami i praktyczne elementy obsługi klienta – negocjacje, prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych, współpraca z bankami. Celem studiów jest uzyskanie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, dlatego też nasi studenci:

 • zapoznają się z procedurami związanymi z rzeczoznawstwem majątkowym,
 • nauczą się skutecznej prezentacji nieruchomości,
 • wezmą udział w symulacjach transakcji,
 • poznają złożone mechanizmy na rynku nieruchomości,
 • nabędą umiejętności opracowywania niezbędnych.

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Doświadczeni praktycy – sprawdzeni zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz najlepsi specjaliści IGN/KIGN w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Dwie bezpłatne licencje, które studenci otrzymają, poza Świadectwem ukończenia studiów podyplomowych zgodnym z wytycznymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po ukończeniu studiów:

 • Licencja Zarządcy nieruchomości wystawiana przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami
 • Licencja Pośrednika w obrocie nieruchomościami wystawiana przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami

CO NAS WYRÓŻNIA?

Dwie bezpłatne licencje, które studenci otrzymają, poza Świadectwem ukończenia studiów podyplomowych zgodnym z wytycznymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po ukończeniu studiów:

 • Licencja Zarządcy nieruchomości wystawiana przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami
 • Licencja Pośrednika w obrocie nieruchomościami wystawiana przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami

Zapisy i więcej informacji znajdziecie tutaj