MANAGER NAJMU NIERUCHOMOŚCI

MANAGER NAJMU NIERUCHOMOŚCI

DLACZEGO MANAGER NAJMU NIERUCHOMOŚCI?

Od kilku lat wyraźnie zauważalnym na rynku nieruchomości stało się rosnące zainteresowanie inwestowaniem w lokale mieszkaniowe i usługowe z przeznaczeniem na wynajem. Skala tego zjawiska jest największa w historii polskiego rynku nieruchomości. Relatywnie wysokie i stałe zyski w porównaniu z innymi możliwościami zarobku pasywnego sprawiły, iż ten segment gospodarki wzbudza rosnące zainteresowanie wśród małych i średnich inwestorów. Jednakże, jak każda długoterminowa inwestycja, aby przynosiła pewny dochód, wymaga szczególnej staranności, a przede wszystkim rzetelnego przygotowania merytorycznego, które będzie „kompasem” prowadzącym inwestora przez labirynt rynku nieruchomości.
Osoby do tej pory działające w tym segmencie nieruchomości, to przede wszystkim pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy lub osoby prywatne będące właścicielami tychże nieruchomości. Temat najmu jest obecnie jednak mocno rozbudowany, a pojawiające się nowe funkcje obsługi Najemcy, często z pogranicza usług turystycznych, gastronomicznych czy transportowych, sprawiły, że żaden z dotychczasowych zawodów funkcjonujących w sektorze rynku nieruchomości nie spełniał wszystkich oczekiwań Najemców. Wszystkie potrzeby Najemcy, a tym samym Wynajmującego mogłaby w istotny sposób zaspokoić „hybryda” usług pośrednictwa, zarządzania nieruchomościami z agencją turystyczną, hotelarstwem i doradztwem z zakresu szkoleniowo-eventowego.
Koniecznością wygenerowaną przez potrzeby rynku stało się więc powołanie do życia nowej profesji Managera Najmu Nieruchomości będącego dobrze wyedukowanym specjalistą, który byłby w stanie realnie sprostać wszystkim oczekiwaniom obecnego Najemcy, bez względu na rodzaj prowadzonego przez niego najmu.
Manager Najmu Nieruchomości jest więc specjalistą posiadającym uporządkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu wcześniej wymienionego wachlarza usług, poczynając od podstaw prawnych, rzetelnie przygotowanych umów, praktycznych aspektów wykonywania zawodu takich jak przygotowanie nieruchomości na wynajem, organizacja sprawnego, a co za tym idzie efektywnego zarządzania nieruchomością oraz organizacji usług dodatkowych jak np. transport, wyżywienie, samodzielne organizowanie eventów lub organizacja współpracy z innymi podmiotami w tym zakresie.

Poszerzony w nowym zawodzie zakres obowiązków wymaga wyspecjalizowanej wiedzy z wielu dziedzin. Manager Najmu Nieruchomości prowadzi działalność pod szyldem własnego biznesu prowadząc efektywny, przynoszący zyski najem własnej/własnych nieruchomości lub działa na zlecenie innych podmiotów mając w rzetelnie skonstruowanej umowie określony zakres swoich obowiązków i odpowiedzialności pozwalający na spokojny sen obu stron. Jest w końcu nie tylko osobą zarządzającą, ale też przygotowującą i dbającą o odpowiednie przygotowanie, w tym pośrednio również stan techniczny nieruchomości przeznaczonej do najmu. Nie oznacza to jednak, że zawsze będzie on managerem, pracownikiem technicznym, księgowym i „złotą rączką” w jednym. Wyposażony w odpowiednie przygotowanie zawodowe może powołać i później współpracować z zespołem niezbędnych specjalistów/fachowców w danej dziedzinie, niezbędnych do obsługi nieruchomości gwarantując jej sprawne działanie na rynku najmu, wspierając się również dostępnymi narzędziami jak systemy informatyczne wspomagające zarządzanie najmem czy platformy internetowe pomagające w zdobywaniu potencjalnych klientów – dotyczy to głównie najmu pod kątem turystów (najem krótko- i średnioterminowy). Manager Najmu Nieruchomości sprawdza się również jako specjalista współpracujący ze wspólnotami, czy spółdzielniami mieszkaniowymi wykorzystując swoją wiedzę z zakresu zarządu nieruchomościami, czy negocjując warunki umów i prowadząc satysfakcjonujący zarówno dla Najemcy jak i Wynajmującego profesjonalny system zarządzania najmem dla klientów komercyjnych. W każdym przypadku wykonuje on powierzone zdania z należytą starannością kierując się kodeksem etyki zawodowej Managera Najmu Nieruchomości, aby móc w pełni zasłużyć na zaufanie klientów obu stron umowy.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami prowadząc szkolenia kadry przyszłych profesjonalistów z zakresu najmu, kładzie duży nacisk na uniwersalny program studiów dostosowany merytorycznie i praktycznie do potrzeb słuchaczy, będący jednocześnie gwarancją wysokiej jakości zajęć i idącymi za tym nabytymi umiejętnościami przyszłych Managerów Najmu Nieruchomości.

Słuchacze, którzy ukończą studia otrzymają licencję Managera Najmu Nieruchomości oraz wpis do Centralnego Rejestru Managerów Najmu Nieruchomości, co jest na pewno wizytówką na wymagającym rynku pracy, a równocześnie gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług.

PROGRAM

  • Wstęp – z czego wynika zapotrzebowanie na nowy zawód? 8h
  • Manager najmu – aspekty prawne 24h
  • Podatki i finanse 32h
  • Ubezpieczenia 8h
  • Praktyczne aspekty pracy Managera Najmu 96h
  • Programy informatyczne 8h
  • Usługi dodatkowe 8h
  • Błędy wynajmujących 8h
  • Egzamin 8h

Zapisy i więcej informacji znajdziecie tutaj