Forum Zarządców gminnych zasobów mieszkaniowych

Forum Zarządców gminnych zasobów mieszkaniowych zespół ekspertów powołany przy Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami, którego celem jest m.in. wzajemna wymiana doświadczeń i wpływ na modyfikacje przepisów dotyczących mieszkalnictwa oraz wspólnego rozwiązywania napotykanych problemów w obszarze zarządzania zasobem mieszkaniowym.


 

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami otrzymuje liczne informacje o problemach związanych z faktem wstrzymania eksmisji z lokali mieszkalnych na podstawie art 15 zzu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z uwagi na ten fakt, w dniu 27 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie Forum Zarządców gminnych zasobów mieszkaniowych zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami oraz Panią Joannę Sekuła Senator RP, którego celem było m.in. omówienie powyższych zagadnień. W wyniku dyskusji Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami zobowiązała się do przeprowadzenia ankiety wśród Gminy i Zarządców, aby rozpoznać skalę problemu i móc przedłożyć stosowny wniosek legislacyjny o zmianę/ wykreślenie przepisu o zakazie eksmisji w czasie pandemii COVID-19.

Wstrzymanie eksmisji w naszym przekonaniu nie ma obecnie żadnego uzasadnienia, zaburza natomiast właściwy mechanizm zarządzania nieruchomością i  budzi społeczny sprzeciw (w skrócie właściciel ponosi straty, winowajca mieszka „za darmo”).

W związku z powyższym na tą okoliczność, by móc wystąpić z wnioskiem prosimy o wypełnienie anonimowej elektronicznej ankiety (link do ankiety poniżej) do dnia 15.02.2022 r. Wyniki ankiety i dalsze nasze działania w kierunku zmiany przepisów będą dostępne na naszej stronie internetowej oraz w wysyłanym newsletterze.

 

Zarząd Krajowej

Izby Gospodarki Nieruchomościami

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Wyniki podamy wkrótce.

 


W dniu 27 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie Forum Zarządców gminnych zasobów mieszkaniowych, którego gościem i współorganizatorem była Pani Senator RP Joanna Sekuła. Podczas spotkania rozwinęła się dyskusja na temat wykonywania eksmisji w świetle przepisów o covid. Pan Prezes Instytutu Gospodarki Nieruchomościami Arkadiusz Borek przedstawił istotę funkcjonowania Spółdzielni Energetycznej HELIOS i korzyści wynikających z przystąpienia do Spółdzielni. Do dyskusji w formie telekonferencji na zaproszenie Pani Senator dołączył również Pan Juliusz Tetzlaff Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii.