20-22.04.2023 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGN

Walne Zgromadzenie Członków KIGN

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków  Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

20 – 22 kwietnia 2023 r.

Hotel „LAS” Turystyczna 8, 58-573 Piechowice /k. Szklarskiej Poręby

 

Porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków KIGN oraz zdolności do podejmowania uchwał;
2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków KIGN;
3. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN;
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Weryfikacyjnej;
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania z działalności Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.
Zaakceptowanie przez Walne Zgromadzenie Członków KIGN sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2022
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
7. Podjęcie uchwały nr 1/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami za okres 26.05.2022 r. do 31.12.2022 roku;
8. Podjęcie uchwały nr 2/2023 w sprawie udzielenia Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami skwitowania z wykonania obowiązków za okres 26.05.2022 r. do 31.12.2022 roku;
9. Podjęcie uchwały nr 3/2023 w sprawie zmian do Statutu usunięte z porządku obrad
10. Podjęcie uchwały nr 4/2023 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami; usunięte z porządku obrad
11. Podjęcie uchwały nr 5/2023 w sprawie powołania Członków Komisji Rewizyjnej;
12. Podjęcie uchwały nr 6/2023 w sprawie powołania Członków Rady Programowej;
13. Wolne wnioski;
14. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

 

Relacja z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN

W dniach 20-21 kwietnia 2023 w Hotelu „Las” w Piechowicach, niedaleko Szklarskiej Poręby miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGN.

I Dzień – Krajowa Debata na temat propozycji zmian w Ustawie o własności lokali

Pierwszego dnia o godzinie 15:00 rozpoczęła się Krajowa Debata na temat propozycji zmian w Ustawie o własności lokali. Debatę poprowadził Pan Marian Uherek – licencjonowany zarządca nieruchomości, wieloletni pracownik i dyrektor zakładów zarządzających nieruchomościami. Przewodniczący Rady Programowej KIGN oraz wykładowca na kursach i studiach podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Spotkanie obfitowało w wiele ciekawych propozycji zmian do Ustawy o własności lokali z 1994 r., które należy rozważyć, aby usprawnić pracę zarządców nieruchomości. Ustawa ta powinna zostać poprawiona, dostosowana do obecnych realiów funkcjonowania rynku, ponieważ jest w niej wiele nieścisłości. KIGN wraz z Firmami Członkowskimi podczas zebrania wyciągnęła trzy podstawowe wnioski:

 •  wniosek dotyczący formy zawiadamiania właścicieli o podjętych uchwałach (art. 23 pkt 1),
 •  wniosek o stawkach dotyczących zarządzania nieruchomościami oraz zakresu obowiązków zarządców,
 •  wniosek dotyczący kar dla zarządców nieprzekazujących dokumentów kolejnym zarządcom przejmującym nieruchomości w zarządzanie.

Dodatkowo należy zastanowić się również nad następującymi kwestiami:

 • problemem z obecnością mieszkańców na zebraniach i podejmowaniem wówczas uchwał i decyzji oraz
 • doprecyzowanie celowości wykorzystania funduszu remontowego w ustawie.

Spotkanie zakończono o godzinie 18:00, a następnie w godzinach wieczornych odbyła się uroczysta kolacja dla uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN.

 

II Dzień

W kolejnym dniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGN dotyczące sprawozdania Zarządu KIGN ze swojej działalności. W wyniku głosowania Przewodniczącym Zebrania został wybrany Pan Marian Uherek.

W trakcie obrad Pani Anna Gawlik – Wiceprezesa Zarządu KIGN przedstawiła sprawozdanie finansowe, bilans, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2022. Rok 2022 był trudny pod względem finansowym, duży wpływ na zarobki Izby nadal miała pandemia, ale koniec roku zakończono w lepszej kondycji finansowej niż w 2021. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu KIGN – Marek Urban przedstawiając sprawozdanie z działalności Zarządu KIGN.
KIGN jest największą polską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców związanych z branżą nieruchomości oraz prowadzi największy Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości KIGN i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami KIGN.

Rok 2022 obfitował w wiele ważnych wydarzeń dla KIGN, do których zaliczyć możemy:

 • Ogólnopolskie Forum rozliczania ciepła i ciepłej wody, które odbyło się 20.10.2022 w Katowicach, a jego uczestnikiem był Naczelnik Wydziału Departamentu Ciepłownictwa Pana Radosława Tabak, Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
 • uroczysta Gala Finałowa i rozstrzygnięcie VI edycji konkursu Inwestycja Roku oraz wręczenie statuetek laureatom,
 • wprowadzenie nowego zawodu Manager Najmu Nieruchomości,
 • ciągły rozwój Delegatur KIGN w poszczególnych miastach, regularne kursy i szkolenia dla pracowników branży nieruchomości.
 • spotkania Forum Dyrektorów oraz Forum Zarządców Gminnych Zasobów mieszkaniowych,
 • rozwijająca się współpraca KIGN z uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia studiów dziennych jak i podyplomowych z zakresu Pośrednictwa i Zarządzania nieruchomościami oraz Managera Najmu Nieruchomości.

To tylko nieliczne z naszych działań, które podejmujemy cały czas. Jednym z ważniejszych podjętych przez KIGN wyzwań został Magazyn Realność, który będzie wydawany, jako kwartalnik. Pierwszy numer zaprezentowany został podczas Walnego Zebrania (spotykając się z bardzo pozytywnym przyjęciem), wierzymy, że ta pozycja medialna skierowana ściśle dla naszej społeczności – branży nieruchomości – jest niezwykle potrzebna.

Następnym krokiem podczas obrad Walnego Zebrania było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawił Przewodniczący komisji Pan Andrzej Migus. Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się ze Sprawozdaniem Finansowym KIGN i w wyniku przeprowadzonej analizy przychodów i kosztów nie stwierdzili nieprawidłowości i nieuzasadnionych wydatków oraz nie wnieśli uwag do współpracy z Zarządem Izby, na koniec wnioskując do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi KIGN za okres 26.05-31.12.2022 oraz uchwałę w sprawie udzielenia Komisji Rewizyjnej KIGN skwitowania z wykonania obowiązków za okres 26.05-31.12.2022.
Podjęto również uchwały w sprawie powołania dwóch nowych Członków Komisji Rewizyjnej:

 • Pan Zbigniew Olejniczak
 • Pan Marian Kret

i powołania dodatkowych osób do Rady Programowej:

 • Pani Agnieszka Fudali
 • Pan Jerzy Kruk
 • Pan Zbigniew Matyjas

 

Na zakończenie wydarzenia, bardzo miłym akcentem dla nas, było otrzymanie dwóch odznaczeń, które w imieniu Kapituły, Pan Jerzy Kruk Prezes zarządu SM Metalowiec we Wrocławiu, wręczył na ręce Pana Marka Urbana – Prezesa Zarządu KIGN:

 • Medal Honorowy z okazji Jubileuszu 60-lecia SM Metalowiec w uznaniu za efekty długoletniej działalności,
 • Medal 200-lecia Spółdzielczości Polskiej za efektywną współpracę na rzecz rozwoju Spółdzielni.

Za wyróżnienia serdecznie dziękujemy.

 

Po obradach i dyskusjach oraz ciężkiej pracy przyszła pora na chwilę odpoczynku. Uczestnicy Walnego udali się na pieszą wycieczkę do najbardziej znanego wodospadu w polskiej części Karkonoszy – Wodospadu Szklarki. Wodospad Szklarki położony jest na wysokości 525 m. n.p.m., a w jego pobliżu znajduje się schronisko. Na szczęście naszej grupie dopisała słoneczna pogoda, więc wyprawę można zaliczyć do udanych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za uczestnictwo w tak ważnym dla nas wydarzeniu.