28 – 30 stycznia 2015 r. – I Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGN

W dniach 28 – 30 stycznia 2015 r. w Szczyrku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami pod hasłem „Zarządca Nieruchomości – Wiedza przekłada się na zysk”.

W trakcie konferencji po raz pierwszy zostały wręczone statuetki „LIDER ZARZĄDZANIA” – nagroda dla członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, którzy w szczególny sposób wyróżnili się jako zarządcy w 2014 r. m.in. poprzez działania termomodernizacyjne i energooszczędne.

Statuetki „LIDER ZARZĄDZANIA 2014” otrzymali:

 1. Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 2. Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 3. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 4. Miejski Zarząd Budynków Miejskich w Tychach
 5. Miejski Zakład Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie
 6. Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 7. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łazach
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIELEC”
 11. Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Pan Arkadiusz Borek Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami przedstawił sprawozdanie z działań podjętych przez Izbę w 2014 r. oraz plany jej rozwoju na najbliższy rok. Szczegółowo zostały omówione możliwość pozyskania funduszy z Unii Europejskiej w nowym okresie programowania na lata 2014 – 2020, z którego zarządcy nieruchomości po raz pierwszy będą mogli pozyskać dotacje/pożyczki dla zarządzanych nieruchomości. W spotkaniu wzięło udział przeszło 120 przedstawicieli naszych firm członkowskich i osób zaproszonych.

 

 

Zostały również wręczone kolejne licencję Zarządcy nieruchomości i Pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz Certyfikaty przynależności do Izby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swoje wsparcie w merytoryczną cześć konferencji udzieliły zaprzyjaźnione firmy AERECO, ZREMB Sp. z o.o., WSPÓLNOTA Sp. z o.o., ELDROBUD, MEDICA Polska Sp. z o.o., którym jednocześnie dziękujemy za ciekawe wykłady.

 

 

 

 

 

 

Wszystkim uczestnikom
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami serdecznie dziękujemy za czynny udział w obradach i propozycje kierunków rozwoju Izby na kolejne lata.