11-12.04.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGN

Szanowni Członkowie Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami,

 

Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami zaprasza na zgromadzenie Członków KIGN w dniach 11-12 kwietnia 2019 r., w trakcie którego w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. W przypadku braku quorum Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 14.15.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Zamku Na Skale**** w Lądku Zdroju
(Trzebieszowice 151, 54-540 Lądek Zdrój).

 

Porządek obrad:

 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN.
 3. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN.
 4. Powołanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN.
 5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu KIGN informacji z działalności Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w 2018 r., w tym sytuacji finansowej Izby.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KIGN.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Programowej KIGN wraz z zamierzeniami na 2019 r.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały nr 1/2019 w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2018 r.
 10. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie oraz podjęcie uchwały nr 2/2019 w sprawie zmian
  w Statucie.
 11. Przedstawienie uzgodnionego Regulaminu Delegatur KIGN.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN.

 

Z uwagi na sprawy organizacyjne prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 29.03.2019 r.
na załączonej karcie zgłoszenia.

KARTA ZGŁOSZENIA

Szczegółowych informacji udziela Biuro Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

pod nr telefonu 32 204 87 35.