09 – 11 grudnia 2015 r. – II Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGN

Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami zwołuje w dniu 10.12.2015 r. o godz. 9.30

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Szanowni Państwo,

tegoroczne NWZC Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami połączone jest z Konferencją „Transfer wiedzy i technologii kluczowym elementem sukcesu każdego zarządcy nieruchomości” oraz uroczystą Galą Finałową z oprawą artystyczną i koncertem, w trakcie której zostanie rozstrzygnięty I Ogólnopolski Konkurs „Inwestycja Roku”.

Niniejszym Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomosciami ma przyjemność ogłościć i zaprosić Państwa do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Inwestycja Roku”.

Konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw będących Członkami Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz ściśle z nią współpracujących, których inwestycje ukończone w ostatnim czasie wyróżniają się na tle innych nowoczesnością oraz innowacyjnością zastosowanych rozwiązań.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie inwestycji odznaczają się szczególnymi walorami w takich obszarach jak: energooszczędność, zagospodarowanie urbanistyczne, funcjonalność i użyteczność.

Każdy z Państwa może zgłosić swoją inwestycję w jednej z poniższych kategorii:

  1. mieszkalna – budowa i modernizacja budynków,
  2. tereny zieleni – tworzenie i modernizacja parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich,
  3. kultura i edukacja – budowa obiektów kultury i edukacji, modernizacja obiektów kultury, modernizacja obiektów edukacji,
  4. adaptacja – wszelkie inwestycje mające na celu zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania
    i wdrożenie nowych funkcji użytkowych.

Do konkursu można zgłaszać zrealizowane dotychczas inwestycje, rozpoczęte po 01.01.2010 r.

Komisja konkursowa będzie oceniać zgłoszone inwestycje m.in. pod względem innowacyjności
i nowoczesności zastosowanych rozwiązań, funkcjonalności, poziomu energooszczędności, wprowadzonych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, wpływu na środowisko i ładu urbanistycznego oraz ekonomicznej zasadności inwestycji.

Uczestnicy konkursu mają zagwarantowaną promocję inwestycji na stronie internetowej www.inwestycjaroku.pl oraz dyplom uczestnictwa. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Finałowej w dniu 10.12.2015 r., na której zostaną wręczone wyróżnienia i statuetki Inwestycja Roku.

Z poważaniem,

Arkadiusz Borek

Prezes Zarządu