Spółdzielnia Mieszkaniowa „Projektant” w Rzeszowie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Projektant” w Rzeszowie powstała 15 lutego 1988 r.

Celem Spółdzielni jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz innych potrzeb członków spółdzielni i ich rodzin poprzez budowanie i zapewnianie samodzielnych lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych i lokali o innym przeznaczeniu. Przedmiot działalności spółdzielni określa jej statut.

Nasza Spółdzielnia prowadzi działalność inwestycyjną, pierwszym jej efektem było oddanie do użytkowania w 1992  r. budynków przy ul. Dąbrowskiego a następnie Długosza w Rzeszowie.

Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa Projektant w Rzeszowie zarządza 260 budynkami zlokalizowanymi na Osiedlach: Fr. Kotuli, Zawiszy, Śródmieście i Dąbrowskiego. Są to budynki w większości 4-5 kondygnacyjne. Łączna liczba mieszkań to ponad 6 000, co stanowi blisko 400 000,00 m2 powierzchni użytkowej i zajmuje powierzchnię 70 ha. Na naszych osiedlach mieszka około 25 000 osób.

Spółdzielnia buduje domy wielorodzinne i jednorodzinne w systemie tradycyjnym, stosując przy tym nowoczesne, ekologiczne i energooszczędne sposoby ocieplania oraz ogrzewania mieszkań.

Szczególną uwagę przywiązujemy do zagospodarowania terenów zielonych, placów zabaw oraz infrastruktury usługowej i handlowej na Osiedlach.

Aktualnie realizowane są budynki jednorodzinne dwulokalowe, w zabudowie szeregowej i bliźniaczej a także wielorodzinne przy ul. Iwonickiej oraz budynki wielorodzinne w rejonie ulic Wołyńskiej, Dynowskiej, Czudeckiej i Nowosądeckiej w Rzeszowie.

Spółdzielnią kieruje trzyosobowy Zarząd wybrany przez Radę Nadzorczą:

Pan Adam Węgrzyn – Prezes Zarządu,

Pani Teresa Wojton – Zastępca Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno – finansowych,

Pan Andrzej Jurak – Zastępca Prezesa Zarządu.

Otrzymaliśmy wiele nagród, wyróżnień i podziękowań. W 2002 roku Brylantowy Klucz w kategorii inwestor zarządca, Brylant Listopada w plebiscycie czytelników „Super Nowości” w 2003 r., natomiast w 2006 roku nasz budynek przy ul. Krośnieńskiej został wyróżniony w konkursie o Kryształową Cegłę na najlepszą inwestycję budowlaną Euroregionu Bug „Dom 2006”. Uzyskaliśmy też I miejsce w konkursie na najlepszą firmę budowlaną i zarządzającą w kategorii zarządca nieruchomości. Za wykonanie i estetykę, nasze budynki były wyróżniane także przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Rzeszów 20 sierpnia 2021 r.