Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, kilka słów o działalności.

Wizja naszej firmy to wiarygodna i przyjazna Spółdzielnia, kompleksowo obsługująca mieszkańców w zakresie zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych i osoby władające lokalami o innym przeznaczeniu. Dążymy do tego poprzez zapewnienie bezpiecznych i optymalnie komfortowych warunków zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni oraz budowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności mieszkańców za te warunki. Stale zwiększamy zakres świadczonych usług dla mieszkańców; wprowadzamy nowe materiały i technologie remontów, zapewniających niskie koszty eksploatacji i odpornych na warunki użytkowania; wyposażamy służby eksploatacyjne i nadzoru w najnowsze urządzenia diagnostyczne i wykonawcze (kamery termowizyjne, elektronarzędzia, czujniki i mierniki); prowadzimy cykliczne ankiety wśród mieszkańców pozwalające zidentyfikować ich oczekiwania.

Gwarantem realizacji celów strategicznych jest trzyosobowy Zarząd Spółdzielni. Na jego czele stoi Mirosław Dąbrowski, posiadający kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami. Za kwestie techniczne odpowiada wiceprezes Jerzy Zimny, a sprawami finansowymi zajmuje się wiceprezes Anna Nahorska. Zarząd jest bezpośrednio zaangażowany we wszystkie aspekty pracy firmy. Jest twórcą koncepcji zarządzania wyodrębnionymi nieruchomościami z dużymi uprawnieniami ich mieszkańców oraz dostosowanej do tego całej organizacji Spółdzielni.

Spółdzielnia z sukcesem zakończyła zakrojony na szeroką skalę program termomodernizacyjny, który pozwolił poprawić komfort zamieszkiwania i estetykę osiedli, ale przede wszystkim obniżyć koszty utrzymania budynków. Te działania zwiększyły również trwałość budynków. Na realizację części zadań pozyskaliśmy dofinansowanie z programu unijnego w wysokości ponad 5 mln zł.

Starzenie się społeczeństwa to jedno z największych wyzwań dla zarządców nieruchomości. Obecnie w Spółdzielni realizowany jest program „Dostępne mieszkanie”, w ramach którego część budynków jest dostosowywana do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. W zależności od konstrukcji budynku i możliwości adaptacyjnych za pomocą platform, podjazdów lub wind umożliwiany jest dostęp do każdego lokalu mieszkalnego osobom, które mają trudności z poruszaniem się.

Prowadzona jest też inwestycja w panele fotowoltaiczne związana z pozyskaniem energii słonecznej na zmniejszenie zużycia prądu w pomieszczeniach biurowych głównej siedziby Spółdzielni, a w dalszej kolejności na oświetlenie części wspólnych nieruchomości. W budynkach wysokich montowane są energooszczędne lampy i napędy wind. To nie tylko działania zmniejszające koszty, ale mające też wymiar ekologiczny.

Wdrożono zintegrowane oprogramowanie informatyczne, które umożliwia przesyłanie informacji i bezpośredni kontakt między wszystkimi pracownikami. Program ułatwia ewidencjonowanie zasobów i zarządzanie nimi, a także skraca czas pozyskiwania informacji oraz proces wydawania decyzji.

Jednym z celów jest ciągła poprawa skuteczności i efektywności kanałów informacyjnych łączących mieszkańców ze Spółdzielnią, jak i samych pracowników. Przy współpracy z lokalnymi mediami przygotowywane są cykliczne programy informacyjno-edukacyjne. Regularnie wydawany jest kwartalnik, w którym omawiane są bieżące problemy, przedstawiane plany i opisywane dostępne usługi. W ostatnich miesiącach wdrożono nowy eBOK – czyli platformę internetową dla mieszkańców, która pozwala śledzić bieżące rozliczenia ze spółdzielnią.

 

Prezes Zarządu – Mirosław Dąbrowski