Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Będzinie – o inwestycjach i remontach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w Będzinie już od 1985 roku, zajmuje się działalnością związaną z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz działalnością inwestycyjną, przygotowując i realizując inwestycje związane z budownictwem mieszkaniowym oraz obiektami towarzyszącymi.

Działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd w składzie:

  1. Tadeusz Dumin – Prezes Zarządu – licencja zawodowa Zarządcy Nieruchomości Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (2000r. nr licencji 1086), licencja Zarządcy Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami (2014r. nr licencji 571)
  2. Bartosz Derela – Z-ca Prezesa ds. technicznych – licencja Zarządcy Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami (2020r. nr licencji 2723)

Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni liczą 44 budynki o powierzchni 66.720,00 m², zlokalizowane są w czterech miastach Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego tj. w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Wojkowicach i Sosnowcu dzielnica Zagórze. Ponadto w zasobach Spółdzielni znajduje się biurowiec wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi na wynajem oraz 63 szt. garaży.

Spółdzielnia na bieżąco wykonuje prace remontowe i modernizacyjne, termomodernizacyjne, podnosząc estetykę budynków i terenów Spółdzielni. Realizacja powyższych przedsięwzięć jest możliwa dzięki zatrudnianiu pracowników posiadających niezbędną wiedzę  i doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, prowadzenia inwestycji i remontów budynków.

Oprócz zarządzania majątkiem własnym, Spółdzielnia zarządza również majątkiem wspólnot mieszkaniowych. Służby Spółdzielni są przygotowane pod względem merytorycznym i organizacyjnym do profesjonalnego zarządzania i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi. Zatrudniamy 17 pracowników administracyjno-biurowych w tym licencjonowanych zarządców nieruchomości. Zarządzanie wspólnotami obejmuje 10 wspólnot o łącznej powierzchni użytkowej. 15.427,90 m i 350 lokalach.

Obecnie prowadzona działalność inwestycyjna obejmuje budowę kolejnych 14 szt. garaży w kompleksie garażowym w Sosnowcu-Zagórzu przy ul. Kosynierów.

Posiadając wolne tereny w Sosnowcu dzielnica Zagórze, Zarząd podejmuje starania  w sprawie prowadzenia inwestycji związanych z budową budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Prowadzone remonty nieruchomości skoncentrowane są na poprawie kondycji technicznej budynków i infrastruktury towarzyszącej, a także na ciągłym podnoszeniu komfortu zamieszkiwania mieszkańców. Główny nacisk położony został na wykonywanie remontów newralgicznych elementów obiektów takich jak instalacja wodna, stolarka okienna i drzwiowa w częściach wspólnych, dachy, schody zewnętrzne. Spółdzielnia prowadzi również remonty kompleksowe polegające na termomodernizacji czy renowacji budynków, elewacji, balkonów, wiatrołapów, klatek schodowych. Spółdzielnia to także infrastruktura towarzysząca taka jak place zabaw, siłownie plenerowe, parkingi, drogi wewnętrzne, boksy śmietnikowe, które, także wymagają bieżącej konserwacji. W kolejnych latach nadal będą prowadzone prace związane z utrzymaniem stanu technicznego budynków w dobrym stanie.

Skutecznie rozwijana jest również sfera informatyczna Spółdzielni, służąca przede wszystkim mieszkańcom. Wspomnieć należy o udogodnieniach dla mieszkańców poprzez np. utworzenie elektronicznej obsługi klienta, w której umożliwiony jest dostęp do indywidualnego konta, celem bieżącej analizy własnych opłat i rozliczeń. Spółdzielnia prowadzi stronę internetową, na której zamieszczane są ważne komunikaty dla mieszkańców. Wykorzystując nowoczesne rozwiązania od kilku lat Spółdzielnia wprowadza dalsze udogodnienia dla mieszkańców poprzez montaż urządzeń ze zdalnym odczytem takich jak podzielniki kosztów centralnego ogrzewania i wodomierze.

 

Prezes Zarządu – Tadeusz Dumin

 

Z-ca Prezesa ds. technicznych – Bartosz Derela