Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju – to już 25 lat

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju powołana została jako zabezpieczenie właściwego zarządzania nieruchomościami stanowiącymi dotychczasową własność Jastrzębskiej Spółki Węglowej S. A. U podstaw swojej działalności postawiła sobie za cel zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w zakresie niedrogiego i bezpiecznego zamieszkiwania. Dlatego podejmowane przedsięwzięcia w oparciu o uchwalone strategie rozwoju, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii pozwalają podnosić standardy zamieszkiwania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju przejęła budynki przede wszystkim z „wielkiej płyty” i w okresie 25 lat dzięki planowym remontom i modernizacjom oczyściła budynki z płyt azbestowych (50 t), na ukończeniu jest kompleksowa termomodernizacja 141 budynków, na którą składa się docieplenie ścian, modernizacja centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz ocieplenie stropodachów.

W dużym zakresie przebudowana została infrastruktura drogowa wokół budynków, powstało więcej miejsc parkingowych, a chodniki i dojścia do budynków zostały rozbudowane i zmodernizowane. Powstały też nowe, bezpieczne place zabaw, a na starych wymienione zostały urządzenia zabawowe, zagospodarowano też tereny zielone.

Zmodernizowane zostały wszystkie dźwigi osobowe (162 szt.),  zamontowano większe kabiny o zwiększonym udźwigu do 1000 kg z nowoczesnym sterowaniem mikroprocesorowym, co pozwala na oszczędność energii elektrycznej. Ponadto bezpieczeństwo korzystających z dźwigów zapewnia komunikacja głosowa za pomocą której, w przypadku awarii lub uwięzienia osób w kabinie  nastąpi automatyczne połączenie telefoniczne z pogotowiem awaryjnym.

Wdrożone zostały też pilotażowe programy:

  • centralnego dostarczania ciepłej wody z wykorzystaniem ciepła powstałego przy wytwarzaniu energii elektrycznej w elektrociepłowni, obecnie jest to jeden z najbardziej ekologicznych sposobów na rynku pozwalający chronić nasze środowisko.
  • wykorzystywania energii odnawialnej do oświetlania klatek schodowych, energia słoneczna będzie pokrywała zużycie energii elektrycznej potrzebne na wspólne cele budynków mieszkalnych, jak choćby zasilanie windy, oświetlenie klatek schodowych, przejść, piwnic, zasilanie innych urządzeń służących tym budynkom (domofon, monitoring, itp.).

Wymienione przedsięwzięcia i wiele innych realizowane są również przy pomocy zewnętrznych środków finansowych, pozyskiwanych dzięki wieloletniej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, możliwości korzystania ze środków unijnych, a także uczestnictwa w obrocie „białymi certyfikatami”.

Do zarządzania zasobami stosowane są nowoczesne metody i technologie informatyczne, między innymi od wielu lat mieszkańcom udostępniane są kartoteki mieszkaniowe on-line, wodomierze z nakładką radiową i przy współpracy z bankami indywidualne konta. Zintegrowane systemy informatyczne przyspieszają obsługę mieszkańców, usprawniają komunikację, ułatwiają zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i kadrą.

Ważnym elementem życia spółdzielczego jest działalność społeczna, oświatowa i kulturalna.

Spółdzielnia może prowadzić tego typu działalność nie posiadając własnej bazy, a opierać ją na współdziałaniu z innymi podmiotami.

SM „Nowa” przyjęła taki model prowadzenia działań kulturalnych, oświatowych i społecznych. Współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi, oświatowymi, kulturalnymi  i samorządowymi, które  wykonują swoje zadania na rzecz mieszkańców. Wspiera organizowane festyny, wyprawy turystyczne,  spotkania z okazji Dnia Dziecka, mikołajek, imprezy sportowe.  W kręgu zainteresowania są też potrzeby osób ubogich, chorych i samotnych, dlatego uczestniczy również w różnych przedsięwzięciach charytatywnych.

Za realizację wszystkich zadań i prowadzenie działań odpowiada trzyosobowy Zarząd:

  1. Na czele Zarządu od 25 lat stoi Władysław Dydo, który był współtwórcą przedsięwzięcia mającego na celu przekształcenie zakładowych zasobów mieszkaniowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej w spółdzielnie mieszkaniowe z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury  i wyspecjalizowanej kadry dotychczasowego zarządcy tych zasobów. Członek założyciel Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”. Kilkadziesiąt lat związany z zarządzaniem nieruchomościami, posiada licencje zawodowe Zarządcy Nieruchomości (nr 1087) i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami (nr 1974).

 

 

 

 

2. Lucyna Abrachamczyk – Wiceprezes ds. techniczno-eksploatacyjnych, posiada licencje zawodowe Zarządcy Nieruchomości (nr 2308) i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami (nr 1090),

 

 

 

 

 

 

3. Magdalena Wojtczak – Wiceprezes ds. ekonomicznych, posiada licencję zawodową Zarządcy Nieruchomości (nr 2758)