MPGM TBS sp. z o.o. z Rudy Śląskiej – białe certyfikaty przyznane wspólnotom

MPGM TBS Sp. z o.o. wystąpił w 2015 roku do Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie o przyznanie świadectw efektywności energetycznej za zrealizowane inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej budynków. Pod koniec roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu, w wyniku którego wnioski złożone przez MPGM zostały pozytywnie ocenione, a tym samym przyznane zostały świadectwa. Białe certyfikaty podlegały zbyciu, a uzyskane środki finansowe zostały przekazane wspólnotom mieszkaniowym, które poniosły koszt realizacji energooszczędnych inwestycji.