Laureaci IV edycji konkursu

Poniżej fotorelacja z Gali finałowej IV edycji konkursu 'Inwestycja Roku’. Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Posiedzenie Kapituły Konkursowej

Szanowni Państwo,

w dniu 1 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursowej, podczas którego została rozstrzygnięta IV edycja konkursu „Inwestycja Roku”.

W skład Kapituły konkursowej wchodzą osoby powszechnie szanowane, cieszące się autorytetem, posiadające dorobek naukowy w danych kategoriach inwestycji, tj.:

– Borek Arkadiusz – Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

– Czyszek Mariusz – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa

– Fross Klaudiusz – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

– Kamińska Ewa – Prezes Zarządu Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

– Koch-Kubas Joanna – Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach

– Oślizło Agnieszka – architekt, Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Prostyl” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku; Przewodnicząca Kapituły Konkursowej

Wyniki IV edycji konkursu zostaną podane podczas Gali finałowej w dniu 8 października 2020 r. Szczegóły dotyczące Gali finałowej wkrótce znajdą Państwo tutaj.

Biuro Zarządu

Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

OSTATECZNY termin zgłoszenia inwestycji do Konkursu INWESTYCJA ROKU

Mając na uwadze prośby jakie kierowane są do naszego biura o przedłużenie terminu zgłaszania inwestycji, Kapituła Konkursowa zdecydowała o wyznaczeniu dodatkowego ostatecznego terminu zgłoszeń –

do dnia 15 marca 2020 r.

Przypominamy, iż do konkursu można zgłaszać inwestycje, które zostały zakończone pomiędzy 01.01.2019 r. a 31.12.2019 r.

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia:

– .pdf

– .doc 

Zapraszamy do zapoznania się z inwestycjami już zgłoszonymi – UCZESTNICY KONKURSU

Laureaci III edycji konkursu INWESTYCJA ROKU

Zapraszamy na fotorelację z Gali finałowej:

11.04.2019 r. Gala finałowa

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na uroczystą Galę Finałową Konkursu „Inwestycja Roku”, podczas której zostaną ogłoszeni laureaci Konkursu oraz wręczone statuetki Inwestycja Roku.

Gala Konkursu odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r. w Zamku Na Skale**** w Lądku-Zdroju  (Trzebieszowice 151, 54-540 Lądek-Zdrój).

Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż decyzją Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu został przedłużony do dnia 15 lutego 2019 r.

Biuro Zarządu KIGN

Ruszył nabór do III edycji Konkursu INWESTYCJA ROKU

Szanowni Państwo,

zapraszam do zgłaszania Inwestycji w III edycji konkursu „INWESTCYJA ROKU”.

Zgodnie z podjętą uchwałą przez Zarząd KIGN do III edycji konkursu można zgłaszać inwestcje, które zakończono pomiędzy 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Uchwała Zarządu

Karta zgłoszenia:

– .doc

– .pdf

Relacja z gali finałowej konkursu Inwestycja Roku 2016

18 maja br. w Hotelu Ossa Congres & SPA w Rawie Mazowieckiej Kapituła Konkursowa wręczyła Statuetki Inwestycja Roku, laureatom konkursu Inwestycja Roku 2016. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów, władz lokalnych, władz spółdzielni mieszkaniowych, zakładów komunalnych, przedsiębiorcy działający na rynku nieruchomości.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli:

Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Calbecki

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Instytut Gospodarki Nieruchomościami

 

Galę Konkursu otworzył Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Arkadiusz Borek, witając wszystkich zebranych Gości.

Galę finałową poprowadził Pan Grzegorz Poloczek – znany i lubiany kabareciarz oraz satyryk wraz z Panią Anna Włodarczyk reprezentującą Instytut Gospodarki Nieruchomościami.

Na zakończenie Gali wystąpił występ zespołu Electrica Duo Kasia & Paula – jedyny duet w Polsce i jeden z nielicznych na świecie, w którego składzie obecne są elektryczne skrzypce i harfa.

 

W konkursie nagrody i wyróżnienia otrzymali:

 

KATEGORIA: ADAPTACJA

I miejsce:

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu

Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z ociepleniem elewacji w Sosnowcu

II miejsce:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Stary Rynek 8; Stary Rynek 10; Apteczna 16 w Zawierciu

III miejsce:

Gmina Wiązowna

Dzienny Dom Seniora – WIGOR

KATEGORIA: INŻYNIERIA

I miejsce

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Wykonanie instalacji odpylania spalin w kotłowniach osiedlowych ASM

II miejsce

Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Remont balkonów oraz instalacji sanitarnych

III miejsce

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Modernizacja oświetlenia – ASM

III miejsce

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z przebudową drogi dojazdowej, chodników do budynków mieszkalnych przy ul. Dąbrowszczaków 3 i Armii Krajowej 2A w Sieradzu

KATEGORIA: OBIEKTY KULTURY I EDUKACJI

I miejsce

Gmina Michałowice

Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy

II miejsce

Gmina Wiązowna

Galeria Plenerowa przy Urzędzie Gminy Wiązowna

KATEOGRIA: OBIEKTY MIESZKANIOWE

Budowa nowych obiektów

I miejsce

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Budynki wielorodzinne JAR etap I i II

I miejsce

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu

Remont budynku kamienicy mieszkalnej przy ul. Webera nr 4 w Bytomiu

II miejsce

Veprim Nieruchomości Sp. z o.o.

Renowacja kamienicy z roku 1898 r.

III miejsce

Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu

Wykonanie docieplenia wraz z kolorystyką i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Zabrzu przy ul. Goethego 22

Termomodernizacja

I miejsce

PHU „MEDIATOR” Jerzy Urbańczyk

Poprawa efektywności energetycznej budynków wielolokalowych na osiedlu Chemików w Oświęcimiu poprzez termomodernizację połączoną z renowacją balkonów oraz obróbek blacharskich

I miejsce

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

II miejsce

Spółdzielnia Mieszkaniowa „AGAT” w Złotoryi

Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiosennej 4 A-E w Złotoryi

III miejsce

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy przy al. Bielskiej 66-70 w Tychach

KATEGORIA: OBIEKTY HISTORYCZNE

I miejsce

Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Rewitalizacja części Śródmieścia miasta Piły (tj. kamienic przy ul. 14 Lutego, Placu Konstytucji 3 Maja, 11 Listopada, Witosa, Placu Powstańców Warszawy w Pile jako część zadania: „Program rewitalizacji obszarów miejskich miasta Piły”)

II miejsce

Miasto Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Remont konserwatorski zabytkowego budynku położonego przy ul. 11 Listopada 50 w Bielsku-Białej

III miejsce

Miasto Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Remont konserwatorski zabytkowego budynku położonego przy ul. 11 Listopada 49 w Bielsku-Białej

III miejsce

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” w Rudzie Śląskiej

Remont elewacji zabytkowej nieruchomości przy ul. Raciborskiej 15

KATEGORIA: OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

I miejsce

Gmina Czeladź

Przebudowa budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem do potrzeb Centrum Społeczno Kulturalnego wraz z jego termomodernizacją oraz budową miejsc postojowych – etap I przebudowa z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej – ul. Trznadla 1 w Czeladzi

II miejsce

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy przy ul. Narcyzów 24 w Tychach

KATEGORIA: OBIEKTY SPORTOWE, REKREACJI I WYPOCZYNKU

Place zabaw

I miejsce

Miasto Będzin

Wodny Plac Zabaw

II miejsce

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Św. Pawła w Bielsku-Białej

III miejsce

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

Budowa Placu Zabaw przy ul. Bukowej i Al. Bielskiej

III miejsce

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zagospodarowanie terenu urządzeniami sportowo rekreacyjnymi oraz zabawowymi

Obiekty sportowe

I miejsce

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie

Kąpielisko „Leśne Zacisze”

II miejsce

Gmina Błonie

Wielofunkcyjny Obiekt Sportowy „Błonianka”

III miejsce

Gmina Michałowice

Budowa boiska piłkarskiego wraz z modernizacją infrastruktury elektrycznej

KATEGORIA: TERENY ZIELENI

I miejsce

Miasto Racibórz

Plaża miejska

II miejsce

Gmina Wiązowna

Skwer im. Generała Grota Roweckiego

III miejsce

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” we Wrocławiu

Tarasy szwedzkie

Nagrodę specjalną dla Zwycięscy konkursu internetowego otrzymało Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym, a także uczestnikom konkursu, i życzymy kolejnych sukcesów.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, bowiem już wkrótce pojawi się fotorelacja z Gali Finałowej Konkursu Inwestycja Roku 2016 oraz szczegóły kolejnej edycji konkursu.

Edyta Koster
Wiceprezes Zarządu KIGN

Anna Czaja
Dyrektor Biura KIGN

Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu

Szanowni Państwo,

podczas obrad Kapituły Konkursowej w dniu 20 marca 2017 r. została podjęta decyzja o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu z 20 marca br. na 31 marca 2017 r.

Z poważaniem,

Biuro Organizacyjne Konkursu

II edycja konkursu

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu „Inwestycja Roku” organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami, którego finałowe rozstrzygnięcie odbędzie się w dniach

18 – 19 maja 2017 r. w Hotelu OSSA Congres & SPA w Rawie Mazowieckiej

Podczas uroczystej Gali Finałowej zostaną ogłoszeni laureaci Konkursu oraz wręczone statuetki Inwestycja Roku.

Konkurs ma na celu promocję innowacyjności, postaw proinwestycyjnych oraz proekologicznych i skierowany jest do firm, których inwestycje ukończone w ostatnim czasie wyróżniają się na tle innych nowoczesnością i użytecznością zastosowanych rozwiązań. Pod uwagę brane są również założenia inwestycyjne kładące nacisk nie tylko na przywrócenie walorów estetycznych danego obiektu, ale również mające na celu poprawę infrastruktury technicznej.