Bezpieczne place zabaw – Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. placów zabaw

Szanowni Państwo,

zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. placów zabaw, apelujemy aby pamiętać o kontrolach miejsc, które służą rekreacji i zabawie. To miejsca, które wymagają szczególnego nadzoru poprzez systematyczne kontrole i przeglądy. Przypominam, że obowiązek właściwego utrzymywania i użytkowania przez właściciela i zarządcę placów zabaw wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Szczegółowe informację w temacie publikowane są na stronie GUNB tutaj.

Zbliża się okres letni, kiedy miejsca takie jak place zabaw są coraz intensywniej użytkowane przez dzieci. Właściwy stan techniczny tych obiektów jest niezwykle istotny przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników.

Utrzymywanie i użytkowanie miejsc zabawy i rekreacji dzieci, takich jak place zabaw, jest obowiązkiem ich właścicieli i zarządców.

GUNB Komunikat

Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa – EWOLUCJA ENERGETYCZNA – Alternatywne rozwiązania w energooszczędnej nieruchomości

Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa KIGN Katowice

EWOLUCJA ENERGETYCZNA

– Alternatywne rozwiązania w energooszczędnej nieruchomości

Zapraszamy na Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa w dniu 12 września 2024 r.,

który odbędzie się w Hola Hotel przy ul. Bytkowskiej 1a w Katowicach.

W tym roku Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa dedykowany będzie zmianom, jakie zachodzą w zakresie energooszczędności na rynku nieruchomości. Kongres jest unikalną platformą skupiającą przedstawicieli sektora mieszkalnictwa, umożliwiającą wymianę wiedzy i poglądów, prezentacje osiągnięć i nowoczesnych technologii, a także nawiązanie cennych relacji biznesowych. Program tegorocznego Kongresu przedstawimy niebawem.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONGRESU ROZWOJU MIESZKALNICTWA

ORAZ KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNA WKRÓTCE

 

 

ŚLĄSKI KONGRES WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

objęła patronatem środowiskowym wydarzenie

Śląski Kongres Wspólnot Mieszkaniowych i zarządców nieruchomości.

Zapraszamy do udziału w Śląskim Kongresie Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości, który odbędzie się 10 maja 2024 r. w PreZero Arena Gliwice. Kongres – pierwsze tego typu wydarzenie na Śląsku – organizowane jest przez wydawcę miesięcznika Wspólnota Mieszkaniowa – Municipium S.A. Zapraszamy osoby odpowiedzialne za zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi – zarządców nieruchomości, członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz osoby związane z funkcjonowaniem rynku nieruchomości.

W programie zaplanowaliśmy wiele interesujących wystąpień, które w praktyczny sposób przybliżą zagadnienia związane z zarządzaniem budynkami mieszkalnymi i ich otoczeniem. Doświadczeni eksperci i praktycy omówią m.in. obowiązki udostępnienia lokalu w związku z remontem lub przeglądem okresowym, uprawnienia kontrolne i organizacyjne właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej czy sposoby rozliczenia dostaw ciepła. Gwarantujemy wysoką jakość wykładów i debat oraz zapewniamy możliwość dzielenia się wiedzą, opiniami oraz pomysłami dotyczącymi zarządzanymi przez Państwa nieruchomościami.

Poza uczestnictwem w wykładach i dyskusjach będzie istniała możliwość zapoznania się z ofertą partnerów świadczących usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych. Uczestnicy otrzymają bezpłatne egzemplarze miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”.

Udział w kongresie jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line dostępnego na stronie https://wm.info.pl/slaski-kongres/rejestracja/. Liczba miejsc jest ograniczona, zatem zachęcamy do rejestracji jak najwcześniej!

Więcej informacji o Kongresie: https://wm.info.pl/slaski-kongres/

Relacja z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN dnia 11 kwietnia 2024 r. w Katowicach

W dniu 11 kwietnia 2024 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGN. Spotkanie miało miejsce w Centrum Konferencyjnym przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach i rozpoczęło się o godzinie 12:15. W pierwszej kolejności Prezes KIGN Pan Marek Urban przywitał zebranych na sali gości. Na wydarzeniu pojawiło się wielu przedstawicieli Firm Członkowskich KIGN, co jest dla nas niezwykle ważne i istotne w takich momentach. Na przewodniczącego jednogłośnie powołany został Pan Marian Uherek członek Rady Programowej KIGN.

Wybrano także Komisję Skrutacyjną w której skład weszli:

– Teresa Janeczko – Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego KIGN,

– Andrzej Migus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KIGN,

– Jarosław Smurzyński – Prezes Zarządu JS Home Sp. z o.o.

Komisję Weryfikacyjną stanowili:

– Marcin Janużyk – Dyrektor ZGM Czerwionka- Leszczyny,

– Elżbieta Jach – Z-ca Dyrektora MZNK w Jaworznie.

W kolejnym kroku Zarząd KIGN w osobie Pani Wiceprezes Anny Gawlik przedstawił sprawozdanie finansowe, bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2023. Wiceprezes Zarządu KIGN mówiła o źródłach przychodów KIGN, obecnej sytuacji finansowej Izby oraz o poprawiającej się kondycji instytucji. Po tym wystąpieniu głos zabrał Prezes Zarządu KIGN Pan Marek Urban omawiając działalność KIGN w roku 2023. Wspomniał m. in. o:

 • celach dla których powołana została KIGN,
 • 16 nowych podmiotach, które dołączyły do KIGN w 2023 r.,
 • funkcjonujących Delegaturach KIGN w Krakowie, Katowicach, Gdańsku oraz Dolnośląskiej, a od stycznia tego roku również Delegaturze w Łodzi,
 • wydarzeniach, w których przedstawiciele Izby brali udział przez cały rok, bardzo istotnych spotkaniach, także konsultacjach ustaw, które w przyszłości mają pomóc i usprawnić prace zarówno zarządców nieruchomości, jak i pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • wprowadzaniu na rynek nowego zawodu – technik gospodarki nieruchomości – i badaniach nad tym prowadzonych przy współpracy z UE w Krakowie,
 • wydarzeniach organizowanych przez KIGN tj.: Forum Zarządców Gminnych zasobów mieszkaniowych, które odbyło się 1 marca 2024 w Zameczku w Czerwionce-Leszczynach oraz 18 października 2024 r. w Żorach, Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa, który miał miejsce w Pile dnia 7 września 2024 r. i połączony był z Galą Finałową konkursu Inwestycja Roku.

Po prezentacji z działalności KIGN nastąpiły sprawozdania kolejnych organów Izby:

 1. Komisji Rewizyjnej przedstawił je Pan Andrzej Migus,
 2. Sądu Koleżeńskiego omówiła je Pani Teresa Janeczko,
 3. Rady Programowej referował Pan Marian Uherek.

Komisje podsumowały działalność Izby w różnych zakresach w roku 2023, mówiły o dążeniu do stabilizacji finansowej, ale też o większych wydatkach na marketing i wyjazdy służbowe. Spowodowane jest to coraz prężniej działającą KIGN, częstymi wyjazdami Członków Zarządu KIGN oraz promocją wydarzeń organizowanych w ramach działalności. Wspomniano również o większej liczbie skargach spływających do biura KIGN na zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami. W zawiązku z tym KIGN cały czas podejmuje działania, aby wprowadzić organy nadzorujące pracę powyższych zawodów oraz obowiązkowe szkolenia.

Po przedstawieniu sprawozdań nastąpiło głosowanie nad podjęciem kolejnych Uchwał. Zgodnie z Uchwałą nr 7/2023 uzupełniono skład i powołano Członków Zarządu. Do zarządu KIGN weszli:

Pani Agnieszka Fudali – zarządca nieruchomości i właściciel firmy Expert-Bud Sp.  z o.o.

Pan Remigiusz Dekarli – Prezes Zarządu Pilskiego TBS Sp. z o.o.

 

Bardzo ważnym tematem poruszonym podczas wolnych wniosków był Barometr Rynku Nieruchomości, o którym mówiła Pani Barbara Grzesiek Prezes Zarządu KIGN Delegatura Kraków. Barometr Rynku Nieruchomości to badania ankietowe prowadzone wśród zarządców nieruchomości. Prowadzone są przy współpracy z UE w Krakowie. Zapraszamy wszystkich zarządców nieruchomości do uzupełnienia ankiety elektronicznej tutaj.

Wyniki zbieramy do końca maja 2024 r. i w planach mamy przedstawić ich rezultaty na kongresie Rozwoju Mieszkalnictwa w dniu 12 września 2024 r.

Wspominano również o naszym istotnym wydarzeniu, jakim jest konkurs Inwestycja Roku. Właśnie trwa nabór do konkursu, inwestycje można zgłaszać do 31 maja 2024 r. Gala Finałowa konkursu w tym roku będzie miała miejsce w Planetarium w Śląskim Parku Nauki w Chorzowie dnia 13 września 2024.

Zapraszamy do udziału, karta zgłoszenia i regulamin znajda Państwo na stronie Inwestycja Roku

Dziękujemy serdecznie wszystkim Firmom Członkowskim, które wzięły udział w wydarzeniu.

Ankieta Barometr Branży Nieruchomości – zarządzanie nieruchomościami – 1 edycja

Szanowni Zarządcy,

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie zaprasza do udziału w 1-ej edycji badania ankietowego w ramach projektu Barometr Branży Nieruchomości – zarządzanie nieruchomościami.

Barometr

Celem cyklicznych corocznych badań jest ustalenie stopnia oraz kierunku rozwoju usług zarządzania nieruchomościami w Polsce. W 2024 roku, 10 lat po deregulacji zawodu zarządcy nieruchomości, chcemy dodatkowo poznać Państwa opinię nt. zmian wynikających z deregulacji.

Raport z badań będzie udostępniony członkom KIGN, a wyniki pierwszych badań będą zaprezentowane podczas Kongresu Rozwoju Mieszkalnictwa w dniu 12 września 2024 w Katowicach / Uroczystości 10-lecia w dniu 13 września 2024 w Planetarium w Chorzowie.

Aby dowiedzieć się więcej o nas samych serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety: Ankieta Barometr Rynku Nieruchomości

lub używając załączonego kodu QR.

Uzupełnienie ankiety zajmie Państwu ok. 10 minut.

Na Państwa odpowiedzi czekamy niecierpliwie do 31 maja 2024 r.

 

 

Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego.

Szanowni Państwo,

w dniu 5 kwietnia 2024 otrzymaliśmy pismo o konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego wraz z tabelą do zgłaszania do ewentualnych uwag.

Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UA8) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r.

Projekt stanowi realizację zapowiedzi polskiego rządu dotyczących konieczności przeprowadzenia deregulacji w zakresie prawa gospodarczego i administracyjnego, w tym w szczególności w kierunku poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. W projekcie przewidziane zostały przepisy zgrupowane w ramach komponentów:
– ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie;
– prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej;
– prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom.

Uprzejmie prosimy o wyrażenie opinii do ww. projektu w terminie do 26.04.2024 r. i przekazanie ewentualnych uwag również w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: biuro@kign.pl w formie załączonej tabeli.

Tabela uwag – wzór

XIV Forum Zarządców Nieruchomości oraz konkurs Lider Rynku Nieruchomości – Zarządca Roku 2024 w Warszawie dnia 12 czerwca 2024

Zapraszamy na XIV Forum Zarządców Nieruchomości, które odbędzie się 12 czerwca 2024 r. w Warszawie.

Temat przewodni: Zarządzanie nieruchomościami w przepisach prawa i praktyce

Podczas konferencji eksperci będą mówili o nowelizacji m.in. przepisów Prawa budowlanego, Prawa energetycznego i ich wpływie na zarządzanie nieruchomościami. Nie zabraknie debat i paneli dyskusyjnych o postulowanych przez zespół prawników i ekspertów rynku nieruchomości zmianach w uchwalonej 30 lat temu ustawie o własności lokali.
Podczas Forum będzie można poznać nowe szanse i możliwości zmniejszenia kosztów energii w budynkach wielorodzinnych, które daje KPO, a także dowiedzieć się o korelacji (lub jej braku) prawa i podatków w zarządzaniu nieruchomościami.

UDZIAŁ W XIV FORUM:
200 zł + 23% VAT – prenumeratorzy „Administratora”
300 zł + 23% VAT – pozostali uczestnicy

CENA OBEJMUJE:
• udział w XIV Forum 1 osoby,
• lunch,
• materiały konferencyjne, dostęp
do nagrań wykładów,
• zaświadczenie o uczestnictwie
w XIV Forum

Szczegółowe informację odnoście Forum znajdą Państwo tutaj.

Imprezą towarzyszącą będzie ogłoszenie wyników konkursu LIDER RYNKU NIERUCHOMOŚCI – ZARZĄDCA ROKU 2024

Celem tegorocznego konkursu, odbywającego się pod hasłem „Efektywne zarządzanie nieruchomościami nie takie trudne”,
jest wyłonienie firm zarządzających, które wdrożyły w swoich organizacjach innowacje, usprawniające obsługę mieszkańców i poprawiające komfort zamieszkiwania lub przeprowadziły inwestycje, mające wpływ na poprawę efektywności energetycznej lub/i gospodarki odpadami.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo w regulaminie i ankiecie, w której należy podać informacje o firmie oraz opis
podjętych działań, wdrożonych procedur, standardów, umożliwiających osiągnięcie opisywanych celów.
Do opisu należy dołączyć dokumentację, potwierdzającą wdrożenie innowacji czy też osiągnięcie opisywanych celów.

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje do 8 kwietnia 2024 r. 
Justyna Nicińska
tel. 22 810 27 42, kom. +48 534 920 311
e-mail: jnicinska@medium.media.pl

więcej informacji o konkursie znajduje się tutaj.

 

Uroczystość 65-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” we Wrocławiu

W dniu 7 marca 2024 roku KIGN miała przyjemność świętować 65-lecie SM „Metalowiec” we Wrocławiu. Uroczystość odbyła się w Centrum Kultury i Edukacji BAKAR we Wrocławiu.

Spółdzielnia powstała w 1959 roku i jest jedną z Firm Założycielskich KIGN. Prowadzona nowocześnie, program termomodernizacyjny wszystkich budynków zakończyła w 2008 roku. Osiągane wyniki potwierdza certyfikat jakości pracy ISO, który spółdzielnia utrzymuje od 2003 roku oraz liczne wyróżnienia m.in.: Jakość Roku Qualitas, Inwestycja Roku, Filar Spółdzielczości, Gepard Biznesu, Złoty Laur IGN, Tytuł Złotej Jubilatki PTM, Złoty Klon BOŚ oraz Ekostrateg za wybitne dokonania gospodarcze i ekologiczne, Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego, Orzeł Polskiego Budownictwa, Symbol Spółdzielczości Mieszkaniowej, czołowe miejsca w rankingach ogólnopolskich (np. Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej, Dobra Spółdzielnia). 

Uroczystość uświetniona została występem artystów działających w Centrum Kultury i Edukacji Bakara (występ dziecięcych zespołów tanecznych, senioralny Chór Bakara oraz Marian Tarnowski z The Voice Senior). Swoją obecnością wydarzenie zaszczycił również Prezydenta Wrocławia Pan Jacek Sutryk. Jednak podczas wydarzenia doceniono przede wszystkim ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju Spółdzielni. SM “Metalowiec” została uhonorowana okolicznościową statuetką KIGN, natomiast spółdzielnia przyznała medale pamiątkowe dla całej KIGN, wyróżnienia otrzymali też działający w rejonie Dolnego Śląska – Wiceprezes Zarządu KIGN i Prezes Zarządu Delegatury Dolnośląskiej Mirosław Garbowski i Marian Kret, członek naszej Komisji Rewizyjnej.

Uroczystość 65-lecia połączona została z pożegnaniem dotychczasowego Prezesa Pana Jerzego Kruka i powitaniem nowego Prezesa Pana Dariusza Podroużka. W związku z wieloletnią współpracą Prezes Zarządu KIGN Pan Marek Urban wręczył ustępującemu ze stanowiska Panu Jerzemu Krukowi statuetkę „Honorowego Członka KIGN”. Życzymy, aby SM „Metalowiec” we Wrocławiu prosperowała w dalszym ciągu tak znakomicie.

 

 

Nowy numer Magazynu REalność już dostępny – zapraszamy do lektury

REalność Magazyn KIGN nr 4

Mamy dla Was już 4 numer Magazynu REalność wydawany przez KIGN.

W najnowszym wydaniu Magazynu REalność znajdziesz wiele fascynujących artykułów poświęconych branży nieruchomości. Dowiesz się o interesujących tematach, przeczytasz ciekawe wywiady i poznasz najnowsze wiadomości związane z rynkiem nieruchomości. Nie zabraknie informacji z życia KIGN i jej Delegatur.

Dziękujemy za wsparcie i zaufanie! Nasza misja to dostarczanie najważniejszych informacji z zakresu nieruchomości oraz odpowiadanie na nurtujące pytania. Jesteśmy przekonani, że skupienie się na lokalnej społeczności jest kluczowe, dlatego podążamy tą ścieżką.

Zachęcamy do lektury najnowszy numer znajdziecie tutaj

10-lecie Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

10-lecie KIGN

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami w 2024 roku obchodzi 10-lecie istnienia, w związku z tym rozpoczynamy obchody tak ważnej dla nas rocznicy.

Jesteśmy powstałą w 2014 roku, a obecnie największą polską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców związanych z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości. Obecnie w Izbie funkcjonuje ponad 290 firm członkowskich z całego kraju oraz przeszło 5100 osób posiadających licencje zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami (wpisanych do centralnego rejestru KIGN).
Głównym naszym zadaniem i zarazem postawioną do wykonania misją jest ochrona oraz wspomaganie w prowadzeniu działalności gospodarczej wszelkich osób prawnych i fizycznych. Zależy nam też na promocji społecznej wrażliwości biznesu, dobrych, uczciwych, profesjonalnych
i nowoczesnych praktyk prowadzonych w biznesie oraz edukacji i wzajemnej integracji środowiska.

Działamy na wielu obszarach jednym z nich jest ewidencja właściwych profesjonalistów. Dbając o prawidłowy poziom świadczonych na rynku nieruchomości usług i podwyższanie rangi zawodowej, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami wydaje licencje zarządcy nieruchomości, licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz licencję managera najmu nieruchomości.

Drugim obszarem jest edukacja. Naszym założeniem od samego początku istnienia, było wprowadzenie na rynek szeregi dobrze wykształconych i profesjonalnych kadr zawodowych. Dlatego Izba za pośrednictwem swoich Delegatur organizuje szkolenia dla osób związanych z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości, budownictwem i efektywnością energetyczną. Prowadzi kursy praktyczne, kształcące i przygotowujące do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz managera najmu nieruchomości.

Następnym obszarem jest podejmowanie wszelkich możliwych działań na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych związanych z szerokim rynkiem nieruchomości. Kształtujemy i promujemy stosowanie jednolitych zasad, norm oraz etyki zawodowej na rynku nieruchomościowym.

Współpracujemy z ministerstwami, urzędami, instytucjami państwowymi, władzami samorządowymi oraz wojewódzkimi, jak również izbami budownictwa z terenu całego kraju.

KIGN w związku z obchodami jubileuszu wprowadziła na rok 2024 okolicznościowe logo 10-lecia Izby.

Planujemy w tym roku liczne wydarzenia, na których nie może Was zabraknąć m.in.:

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGN, które odbędzie się 11 kwietnia 2024 roku w Katowicach
 2. Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa w dniu 12 września 2024 w Katowicach (Hotel Park Inn 4*)
 3. Uroczystość 10-lecia KIGN i Gala Finałowa konkursu Inwestycja Roku w dniu 13 września 2024 w Planetarium w Chorzowie.

 

Niebawem podamy więcej informacji.