Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo,

poniżej  przekazujemy pismo (do pobrania) p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pani Doroty Cabańskiej w sprawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu mailowego wskazanego w piśmie.

Centralna-Ewidencja-Emisyjnosci-Budynkow– pismo

——————————————————————————————————————————————-

W Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będą gromadzone podstawowe dane o:

• źródłach ciepła,
• źródłach energii elektrycznej oraz źródłach spalania paliw eksploatowanych na potrzeby budynku lub lokalu.

Są to bezcenne dane z punktu widzenia wdrożenia programów ochrony powietrza.
Inne informacje gromadzone w systemie będą dotyczyć obecnego i potencjalnego udziału w programach finansowania i dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych ze środków publicznych, a także programach wdrażanych w ośrodkach pomocy społecznej dla najbardziej potrzebujących obywateli.

Elektormobilność i jej rozwój – rozmowa z Panem Arkadiuszem Borek

Wywiad Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami z Panem Arkadiuszem Borek prezesem zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami.

 

Elektromobilność i jej rozwój zbliża się do nas coraz większymi krokami, jaka jest Pana opinia na ten temat?

Rozwój obszaru e-mobility jako jeden z elementów całej transformacji energetycznej przed którą stoimy, zarówno jako Polska oraz cała Europa i Świat jest nieuchronny, aby cały proces zmian mógł zostać sprawnie przeprowadzony wraz z zamierzonym efektem ważna jest synergia podejmowanych działań, tylko wówczas zmierzanie w kierunku gospodarki nisko i zeroemisyjnej będzie miało sens. Patrząc na deklaracje jak i podejmowane decyzje na szczeblach centralnych ten statek już nie zawróci. Teraz to kwestia decyzji każdego z nas czy na niego wsiądziemy czy też będziemy próbować płynąć pod prąd. Ja oraz Instytut Gospodarki Nieruchomości tą decyzje mamy już dawno za sobą podejmując działania m.in. w obszarze energii odnawialnej.

Podsumowując swoją odpowiedź jestem zwolennikiem elektromobilności i powiązanych z nią zmian.

 

Z jakimi wyzwaniami przyjdzie zmierzyć się Zarządcom Nieruchomości, spółdzielniom oraz wspólnotom mieszkaniowym w kontekście transformacji energetycznej i przede wszystkim e-mobility, który jest tematem przewodnim naszej rozmowy?

Takie wyzwania niewątpliwie się pojawią. Tam gdzie przebywają ludzie pojawia się zużycie prądu, ale i samochody mieszkańców, które coraz częściej będą posiadały napęd elektryczny. Patrząc na specyfikę użytkowania jak i doświadczenia z rynków, gdzie ten obszar jest już rozwinięty około 80% sesji ładowania odbywa się w miejscach zamieszkania. Takimi obszarami są również obiekty o wielu lokalach mieszkalnych, gdzie co więcej często miejsca parkingowe nie są przypisywane do danego mieszkania. Zatem tym samym na takich terenach bezwzględnie powstanie potrzeba zainstalowania infrastruktury dla ładowania samochodów elektrycznych co z jednej strony samo w sobie będzie wyzwaniem między innymi inwestycyjnym/finansowym, ale też ważne będą tutaj aspekty techniczne z uwagi na fakt, iż takie elementy będą podnosiły potrzeby w zakresie dostępu do mocy przyłączeniowej.

Natomiast sama fizyczna realizacja takiego projektu jest jedynie początkiem, później będą się pojawiały pytania takie jak: w jaki sposób udostępniać infrastrukturę dla mieszkańców, jak rozliczać zużycie energii i wiele innych. Widać tym samym, iż nie jest to temat do rozstrzygnięcia w 5minut, a każdy przypadek będzie wymagał indywidualnego podejścia.

 

Z czym jest związana inwestycja tego typu oraz jakie kroki musi podjąć Zarządca Nieruchomości, aby możliwa była jej realizacja?

Inwestycja tego typu jak większość budowlanych projektów inwestycyjnych składa się z podobnych procesów jak projektowanie, wykonawstwo i późniejsze utrzymanie. Sam etap realizacji składa się przede wszystkim z przygotowania infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacji samych urządzeń, tym samym tutaj bardzo ważnym elementem jest prawidłowe przygotowanie inwestycji na etapie koncepcji i projektu, aby zastosowane rozwiązania były optymalne dla danego przypadku zarówno pod kątem finansowym jak i użytkowania. Szczególnym etapem, który wiąże się właśnie z tego typu instalacjami jest konieczność odebrania stacji ładowania przez UDT w sytuacji, jeśli będzie ona udostępniana szerszemu gronu użytkowników. Istotny jest również etap samego użytkowania, jako, że będą pojawiały się powiązane z tym koszty, które w jakiś sposób będą musiały zostać pokrywane i rozliczane np. wśród użytkowników. Z pomocą przyjdą w takich przypadkach rozwiązania informatyczne, które proces ten mogą odpowiednio automatyzować i zdejmować niejako problem z głowy zarządców.

Zdaje sobie sprawę, że część z poruszanych zagadnień może dla wielu osób niewiele mówić czy też brzmieć obco, natomiast tutaj chciałem zaznaczyć, iż jako Instytut Gospodarki Nieruchomościami chętnie wesprzemy zarządców, spółdzielnie oraz wspólnoty w zmierzeniu się z tymi wyzwaniami.

Jesteśmy w stanie w ich imieniu zrealizować od A do Z wszelkie sprawy administracyjno-prawne jak i techniczne. Jednocześnie do końca bieżącego roku mamy wypracowane bardzo preferencyjne warunki na dostawę i montaż odpowiednich stacji ładowania renomowanych producentów, tym samym chciałbym zaprosić do kontaktu z nami w przypadku chęci realizacji tego typu inwestycji.

Jakie rodzaje stacji ładowania występują na rynku i które będą dobrym rozwiązaniem do zastosowania w rejonie obiektów mieszkalnych?

Na rynku dostępne są stacje ładowania prądem zmiennym(AC) zwane wolnymi, oraz prądem stałym(DC), które są określane jako szybkie. Wśród nich występuje również podział na urządzenia wolnostojące oraz wallboxy, czyli stacje montowane na ścianach. AC charakteryzują się przede wszystkim mniejszymi mocami, zazwyczaj górna granica wynosi tutaj 22 kW na punkt, rzadko spotykane są 43 kW, z uwagi na fakt, iż mała ilość samochodów jest w stanie wykorzystać taka moc. Natomiast stacje DC w przypadku wallboxów posiadaja zazwyczaj moce na poziomie 20-24kW, a wolnostojące od 50 do nawet 350kW. Z dostępnej mocy oczywiście wynika jak długo będzie ładował się samochód, jednak zaznaczę tutaj, iż czas ładowania jest zależny zarówno od stacji jak i typu samochodu.

Odpowiadając na drugą część pytania uwzględniając fakt, iż rejony mieszkalne charakteryzują się tym, iż mieszkańcy przebywają tam zazwyczaj przez okres powyżej kilku godzin, w szczególności w porach wieczornych, zdecydowanie powinny w takich obszarach przeważać stacje ładowania typu AC uzupełnione ewentualnie o pojedyncze punkty DC, aby zapewnić mieszkańcom również możliwość szybkiego naładowania na wypadek takiej konieczności. Dobranie ilości punktów ładowania dla danego obszaru oczywiście zależy już od danej lokalizacji i ilości lokali.

 

Czy na infrastrukturze do ładowania samochodów elektrycznych można zarabiać?

Zdecydowanie tak, posiadając infrastrukturę tego typu możemy udostępniać ją innym osobom i pobierać za usługi ładowania opłaty dla których stawki ustalamy wg własnego uznania. Oczywiście zdecydowana większość funkcjonujących na ten moment punktów ładowania należy do dużych koncernów, jednak nie ma żadnych przeszkód, aby każdy kto ma taką chęć zainwestował w nie we własnym zakresie. Tym bardziej, iż finansowa bariera wejścia w ten biznes jest dużo niższa niż w przypadku tradycyjnych stacji benzynowych.

W jakim modelu biznesowym możliwe jest zrealizowanie takiej inwestycji w obrębie obszarów mieszkalnych?

W tym przypadku może zostać to wykonane na kilka sposobów, najprostszym i najmniej kłopotliwym jest udostepnienie miejsc parkingowych operatorowi, który sfinansuje tego typu inwestycje, zakładając, iż uzna daną lokalizacje za atrakcyjną. Zapewni to mieszkańcom dostęp do punktów ładowania jednak dużą wadą takiego rozwiązania jest fakt, iż to operator będzie zarabiał na tych usługach i to on będzie ustalał stawki opłat.

Innym rozwiązaniem jest udostępnienie takiego miejsca grupie mieszkańców, która sama sfinansuje inwestycje i będzie niejako inwestorem na którym będzie spoczywało późniejsze utrzymanie infrastruktury.

Natomiast najpopularniejszym rozwiązaniem z którym się spotykamy jest sytuacja, kiedy to spółdzielnia, wspólnota sama realizuje inwestycje czy to w ramach własnego budżetu czy też wykorzystując finansowanie zewnętrzne jak np. leasing i udostępnia infrastrukturę mieszkańcom czy nawet osobom postronnym (np. za wyższe stawki) rozliczając stosowane opłaty w czynszu czy też czasie rzeczywistym przez odpowiednie aplikacje lub przypisane do konta karty debetowe.

Należy zauważyć też tutaj, iż rynek pojazdów elektrycznych jest jeszcze bardzo młody i niewykluczone, że z czasem będą pojawiały się nowe modele biznesowe, które znajdą zastosowanie w tym obszarze.

 

Czy inwestycja w stacje ładowania to tylko jej montaż i uruchomienie, czy też na jej właścicielu spoczywają jakieś dodatkowe obowiązki o których powinien pamiętać?

Jak wspomniałem w jednym z wcześniejszych pytań montaż i uruchomienie to zaledwie część inwestycji. Ważnym jej elementem jest odpowiednie oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą zarówno pod kątem rozliczania użytkowników jak i np. zarządzania energią, co ma coraz większe znaczenie. Natomiast należy pamiętać również, iż mówimy tutaj o urządzeniach i instalacjach, które będą wymagały odpowiedniego utrzymania oraz przeglądów, aby służyły nam przez długi czas i możliwie bezawaryjnie. Tym bardziej, iż będą to elementy, które w pewnym momencie będzie można uznać niemalże za strategiczne w kontekście obszaru mieszkalnego, jeśli w bloku nie będzie działała winda to trochę pomarudzimy i wejdziemy schodami, ale jeśli nie będzie działała stacja ładowania, a nasz akumulator będzie na wyczerpaniu, to będzie to jednak dla nas zdecydowanie większy problem.

 

Po naszej krótkiej rozmowie moja wiedza i spojrzenie na elektromobilność oraz to co nas czeka znacznie się rozszerzyła, a perspektywa zmieniła. Mam nadzieje, że z podobnymi odczuciami spotkają się nasi czytelnicy po zapoznaniu się z niniejszym wywiadem. Dla przypomnienia naszym gościem i ekspertem był Pan Arkadiusz Borek, prezes zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami.

Bardzo dziękuje za rozmowę i możliwość podzielenia się moimi spostrzeżeniami oraz wiedzą, jednocześnie zapraszam do kontaktu z naszym Instytutem wszystkie osoby, które są zainteresowane inwestycją w stacje ładowania samochodów elektrycznych lub chciałyby się dowiedzieć w tym zakresie czegoś więcej.

Konsultacje publiczne

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD253.
Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy mają na celu realizację jednego z założeń programu „Polski Ład” tj. dom 70 m2 bez formalności.
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie 16 sierpnia 2021 r. na maila biuro@kign.pl

Biuro Zarządu KIGN

Projekt Ustawy

Uzasadnienie

OSR

Tabela do zgłaszania uwag

Wakacyjny przegląd pojazdów

Konsultacje publiczne

Szanowni Państwo,

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony nowy projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (numer w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD41) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych. Planowany termin przyjęcia projektu to III kwartał 2021 r.

Projektowana ustawa wprowadza do obrotu prawnego model samodzielnego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez osoby fizyczne w formule kooperatywy mieszkaniowej. Kooperatywa mieszkaniowa jest tu rozumiana jako grupa osób fizycznych współdziałających ze sobą na podstawie umowy w celu samodzielnego zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych poprzez nabycie działki i budowę co najmniej jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych albo przeprowadzenie robót budowlanych (np. remontu) w istniejącym budynku. W projekcie ustawy określono zasady współdziałania członków kooperatyw w celu mieszkaniowym. Ze względu na wartość, jaką oddolne inicjatywy mieszkaniowe mogą wnieść w zagospodarowanie przestrzeni w gminach, przewidziano ponadto szczególne zasady zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach takich inicjatyw, tj. inwestycji realizowanych przez członków kooperatyw lub nowo powstałe spółdzielnie mieszkaniowe.

W świetle powyższego podstawowymi celami projektowanej ustawy są:

– ułatwienie podejmowania się przez osoby fizyczne realizacji inwestycji mieszkaniowych w celu samodzielnego zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,

– szersze zaangażowanie gmin w podejmowanie inicjatyw mających na celu wspieranie oddolnego budownictwa mieszkaniowego.

Najistotniejsze rozwiązania zawarte w projekcie ustawy obejmują:

– zasady współdziałania w celu mieszkaniowym w formule kooperatywy mieszkaniowej, w tym rodzaje umów stanowiących podstawę współdziałania,

– zasady zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach oddolnych inicjatyw mieszkaniowych, w tym możliwość rozłożenia ceny nieruchomości na raty, możliwość udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości oraz alternatywne formy rozliczenia ceny nieruchomości poprzez przekazanie lub wynajęcie gminie części lokali mieszkalnych powstałych w ramach realizowanej inwestycji,

– możliwość ubiegania się przez gminy udzielające bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach oddolnych inicjatyw mieszkaniowych o grant na infrastrukturę na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Prosimy o wyrażenie opinii do projektu ustawy do 10 sierpnia 2021 r., a w przypadku uwag o przedstawienie ich w załączonej tabeli i przekazanie (również w wersji edytowalnej) na adres poczty elektronicznej: biuro@kign.pl

Projekt ustawy

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Tabela uwag

„Jesteśmy dla mieszkańców” rozmowa z Wiolettą Bielawską, dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich powstał w 1991 roku, przedmiotem działania Zakładu jest prowadzenie działalności w zakresie zarządu i administracji nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi stanowiącymi własność lub współwłasność gminy Piekary Śląskie.

Zakładem kieruje jednoosobowo dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, od 2013 roku stanowisko to piastuje Wioletta Bielawska.

Poniżej rozmowa z Panią Dyrektor:

– Pani Dyrektor 30 lat istnienia ZGM …..minęło, jak jeden dzień. Jak Pani ocenia te lata?

Funkcję dyrektora pełnię tu od 2013 roku więc już 8 lat i rzeczywiście bardzo szybko ten czas minął. Jesteśmy dosyć małym zakładem w porównaniu z innymi zakładami o podobnej branży w ościennych miastach. Nie znaczy to jednak, że mamy mniej pracy. No i co ważne, my pracy się nie boimy. Dużo się dzieje i dużo dziać się u nas nadal będzie. Zaczynając tu pracę starałam się, jak najlepiej dostosować zakład  do realiów życia, potrzeb rynku i obowiązujących przepisów prawa  a dokładniej  dostosować  ZGM do standardów XXI wieku. Nastąpiła więc duża reorganizacja. Powołano stanowisko zastępcy Dyrektora, Dział Windykacji, czy też Dział Informatyczno – Rozliczeniowy. Wprowadziliśmy dodatkowe rozwiązania, które służą mieszkańcom, bo to dla nich tu jesteśmy.

– Zakład stawia sobie wciąż nowe wyzwania          

Cały czas. W 2016 roku rozpoczęliśmy kompleksową termomodernizację 79 budynków. W dobie występującego obecnie smogu oraz jego negatywnych skutków dla życia i zdrowia  inwestycja ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców Piekar Śląskich. Realizujemy w chwili obecnej program likwidacji niskiej emisji.
Teraz priorytetem jest uporządkowanie gospodarki odpadami. Sukcesywnie odchodzimy od budowy klasycznych wiat śmietnikowych. Stawiamy pojemniki półpodziemne do segregacji odpadów. Do tej pory postawiono ich 12. W planach na lata 2021 – 2022 jest zakup i montaż ponad 30 sztuk. Sukcesywnie wprowadzamy także monitoring na poszczególnych budynkach. Trochę się więc u nas dzieje.
Warto też dodać, że umożliwiliśmy mieszkańcom dostęp do informacji o płatnościach bez konieczności wychodzenia z domu. Uruchomiono bowiem Internetową Obsługę Kontrahenta. Zamontowaliśmy liczniki do zdalnego odczytu wody i  CO, które dają możliwość odczytu  bez konieczność wejścia do mieszkań lokatorów. Dzięki temu nie opieramy się na prognozach, a rachunki dotyczą tylko faktycznego zużycia . No i ciągle prowadzimy inwestycje.

– No właśnie metamorfozę przechodzi też wiele budynków…

Oczywiście. Zwracamy  uwagę nie tylko na funkcjonalność, ale także na estetykę budynków i otoczenia. Dlatego też przeprowadzamy liczne termomodernizacje i renowacje. Wiele budynków ma odnowioną już elewacje. W najbliższych planach są inwestycje porządkujące otoczenie wokół budynków – chodniki, parkingi i zieleń. W dalszej kolejności mówiąc wprost zabierzemy się  za klatki schodowe.

– Sukcesów dużo, a porażki też bywają ?

Ten, kto nie pracuje nie popełnia błędów. Porażki też zdarzają się, ale mamy cywilną odwagę, by do nich się przyznać. ZGM prowadzi działalności w zakresie zarządu i administracji nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi stanowiącymi własność lub współwłasność gminy Piekary Śląskie oraz nieruchomościami będącymi w samoistnym posiadaniu gminy. Trudno więc odnotowywać same sukcesy.  Chciałabym bardzo mocno podkreślić, że to my jesteśmy dla mieszkańców. Staramy się, być jak najbardziej otwarci na wszystkie zgłoszenia bądź zapytania dlatego zachęcamy, by zwracać się do nas, w każdej sprawie.

– Czego życzyć na kolejne lata?

Kolejnych 30 lat –  na innowacje i dalszej chęci do rozwoju w dziedzinie zarządzania nieruchomościami . Rynek mieszkaniowy stawia wciąż nowe wyzwania, a tym samym popycha do ciągłej pracy. Czego można jeszcze życzyć ? Na pewno takiej załogi, takich ludzi, którzy obecnie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pracują. Tu też chciałabym im bardzo podziękować i pogratulować siły, wiary i wielkiego zaangażowania w pracę zawodową.

 

 

Spółdzielnia Energetyczna. Pismo do Ministra Jarosława Gowina

Szanowni Państwo Zarządcy Nieruchomości,

ograniczenia działalności gospodarczej spółdzielni energetycznej do obszarów wiejskich i miejsko – wiejskich spowodowane brzmieniem obecnej definicji spółdzielni energetycznej zapisanej w ustawie o odnawialnych źródłach energii, w powiązaniu z zapisem art. 38e, dyskryminuje zarządców nieruchomości zamierzających prowadzić działalność energetyczną w ramach spółdzielni  na obszarach miejskich. Jest także sprzeczna  z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004 r. Zaproponowany przez nas zarządców nieruchomości nowy zapis definicji spółdzielni energetycznej oraz zmiana zapisu art. 38e, umożliwia tworzenie spółdzielni energetycznych także na terenach miejskich.

Pismo w przedmiotowej sprawie do Ministra Jarosława Gowina

 

 

Projekt z dnia 22 kwietnia 2021 r. USTAWA o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali

 

Szanowni Państwo,
zgodnie z § 36 Uchwały Rady Ministrów nr 190 z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.),w załączeniu przekazuję projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali, wraz z uzasadnieniem i OSR (numer w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UB2).
Uprzejmie proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, również w wersji edytowalnej na adres: sekretariatDM@mrpit.gov.pl. – Uwagi można przesłać na maila biuro@kign.pl do dnia 21 maja – zostaną wszystkie zebrane i przesłane przez nas do Ministerstwa. 
Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie przepisów prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 14 marca 2018 r., sygn. akt P 7/16 oraz z dnia 10 czerwca 2020 r., sygn. akt K 3/19. Projekt wprowadza także rozwiązania służące poprawie pozycji prawnej członków spółdzielni mieszkaniowych oraz jawności funkcjonowania spółdzielni.
Wprowadzone rozwiązania zakładają też realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego, tj. priorytetu C: „Rozwój spółdzielczości mieszkaniowej w segmencie dostępnych mieszkań – aktywizacja nowego budownictwa lokatorskiego”, instrumentu: „Poprawa dostępności mieszkań przez usprawnienie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i zwiększenie możliwości realizacji przez spółdzielnie nowych inwestycji zwiększających podaż mieszkań użytkowanych na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego”. Projektowana ustawa, realizując założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego, ma na celu eliminację barier w budowaniu nowych mieszkań w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich. Projekt doprecyzowuje również przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r., poz.11).
Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak uwag w wyznaczonym terminie potraktowany zostanie jako akceptacja przedmiotowego projektu.
Z poważaniem,
z upoważnienia Anna Kornecka Podsekretarz Stanu

Projekt z dnia 22 kwietnia 2021 USTAWA o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali

Uzasadnienie projektu Ustawy z dnia 22.04.2021

OSR 22.04.21

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Szanowni Państwo,
stosownie do postanowień uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz upoważnienia Pana
Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
17 lutego 2021 r. (znak: MRPiT/46 – UM/21) informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny
został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie
wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii: 45) wraz
z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag lub opinii do ww. projektu
w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Ewentualne uwagi lub opinie proszę
przekazywać również drogą elektroniczną na adresy: j.kozlowski@gunb.gov.pl oraz
e.grabowska@gunb.gov.pl. Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak odpowiedzi w ww. terminie
pozwolę sobie potraktować jako uzgodnienie projektu.
Uwagi proszę przekazać w formie tabeli (wzór tabeli w załączeniu).
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w znowelizowanym art. 32
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).
Konieczność wydania przedmiotowego rozporządzenia jest podyktowana zmianą przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wprowadzonych ustawą z dnia 10 grudnia
2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz.
11), która w zakresie art. 32 ust. 5 wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie
inwestorom załatwiania spraw (uregulowanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane) przez Internet poprzez określenie wzoru ww. oświadczenia.

Projekt Rozporządzenia w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Załącznik do rozporządzenia

UZASADNIENIE

Ocena Skutków Regulacji

Tabela uwaga do projektu Rozporządzenia

Konsultacje publiczne KE dotyczące rewizji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 2010/31/UE (EPBD)

Szanowni Państwo,
Jak zapowiedziano w Europejskim Zielonym Ładzie, Komisja Europejska przyjęła w dniu 14 października 2020 r. komunikat strategiczny „Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy,
poprawa jakości życia ”. Cele określone w komunikacie wymagają rewizji odpowiednich aktów prawnych UE, w tym dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 2010/31/UE (EPBD).
Rewizja ta skupi się m.in na następujących elementach:
– stopniowym wprowadzaniu obowiązkowych minimalnych norm charakterystyki energetycznej (MEPS) dla wszystkich typów budynków;
– aktualizacji ram dla świadectw charakterystyki energetycznej (EPC), w tym rozważeniu jednolitego formatu danych do odczytu;
– paszportach renowacji budynków;
– wprowadzeniu standardu „głębokiej renowacji”.

Uprzejmie informujemy, że do dnia 22 czerwca 2021r. Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przeglądu dyrektywy 2010/31/UE.
Konsultacje dostępne są pod adresem:https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EPBDConsultation

Poniżej przedmiotowy kwestionariusz:

Kwestionariusz