Ursynowski Kongres Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości

Ursynowski Kongres Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości Patronat KIGN

Data Kongresu: 09 lutego 2023 r.
Miejsce Kongresu: Ursynowskie Centrum Kultury „ALTERNATYWY”,
ul. Indiry Gandhi 9, 02-776 Warszawa

UCZESTNICTWO W KONGRESIE JEST BEZPŁATNE! Liczba miejsc jest ograniczona, zatem zachęcamy do rejestracji jak najwcześniej.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ursynowskim Kongresie Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości, który odbędzie się w dniu 9 lutego 2023 r. Kongres – pierwsze tego typu wydarzenie na terenie Ursynowa – jest organizowany przez wydawcę miesięcznika Wspólnota Mieszkaniowa – Municipium S.A., a jego gospodarzem jest Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy. Adresatami wydarzenia są osoby odpowiedzialne za zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi – zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz osoby związane z funkcjonowaniem rynku nieruchomości.

W programie Kongresu zaplanowaliśmy wiele interesujących wystąpień, które w praktyczny sposób przybliżą zagadnienia związane z zarządzaniem budynkami mieszkalnymi i ich otoczeniem. Doświadczeni eksperci i praktycy omówią m.in. kwestie związane z obowiązkiem udostępnienia lokalu w związku z remontem lub przeglądem okresowym, przechowywaniem rzeczy w garażu i częściach wspólnych w kontekście przepisów pożarowych, czy udzielaniem zgody na sprzedaż alkoholu i możliwością jej odwołania. Nasi specjaliści opowiedzą także
w jaki sposób postępować i jak przeciwdziałać zjawisku aut blokujących miejsca parkingowe
i wjazdy do garażów podziemnych. Przedstawiciele Dzielnicy Ursynów podzielą się swoją perspektywą na temat współpracy lokalnego samorządu ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, a także opowiedzą o swoich doświadczeniach w zakresie zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowych na Ursynowie. Odrębnym zagadnieniem będzie możliwość uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na inwestycje w zasobie mieszkaniowym, np. na wymianę nieefektywnych i nieekologicznych źródeł ciepła.

Gwarantujemy wysoką jakość wykładów i debat oraz zapewniamy możliwość dzielenia się wiedzą, opiniami oraz pomysłami dotyczącymi zarządzania Państwa nieruchomościami, wprowadzania innowacji i zdobywania na nie funduszy.

Poza uczestnictwem w wykładach i dyskusjach będzie możliwość zapoznania się z ofertą partnerów świadczących usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz otrzymać bezpłatne egzemplarze miesięcznika Wspólnota Mieszkaniowa.

Rejestracja: https://wm.info.pl/ursynowski-kongres/rejestracja/

Program: https://wm.info.pl/ursynowski-kongres/program/

Zarządzanie nieruchomościami w świetle najnowszych zmian w ustawie Prawo budowlane

 

 

Szkolenie praktyczne skupiające się na przeglądzie nowości w Prawie budowlanym w zakresie dotyczącym technicznej obsługi nieruchomości (utrzymania budynku) oraz zasad prowadzenia Książki obiektu budowlanego.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zakres zmian wprowadzonych w ustawie w ostatnim czasie (2020-2023). Krótkie omówienie nowelizacji.
 2. Cyfryzacja formalności urzędowych:
  • Serwis „e-CRUB”
  • Serwis „e-budownictwo”
  • Elektroniczny dziennik budowy (system EDB)
  • Cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)
 3. Serwis „e-budownictwo”. Omówienie zakresu usług możliwych do załatwienia w formie elektronicznej.
 4. Książka obiektu budowlanego – nowe regulacje:
  • Omówienie aktualnego stanu prawnego – rozdział 5d Prawa budowlanego
  • Prowadzenie kob wg starych i nowych zasad.
  • Nowe obowiązki KOBdla osób przeprowadzających kontrole okresowe
  • Zakładanie książki obiektu budowlanego w systemie c-KOB
  • Dostęp do systemu c-KOB
 5. Podsumowanie

TERMIN SZKOLENIA

10 luty 2023 r., godz. 9.00 – 14.00

Katowice, ul. Mickiewicza 29

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Wpłata i zgłoszenia uczestnictwa przesłane do 31.01.2023 r.

 • pracownicy firm członkowskich KIGN, osoby posiadające licencję KIGN  250,00  zł brutto/ 1 osoba
 • pozostałe osoby 300,00 zł brutto/ 1 osobę

Wpłata i zgłoszenia uczestnictwa przesłane do 07.02.2023 r.

 • pracownicy firm członkowskich KIGN, osoby posiadające licencję KIGN  300,00  zł brutto/ 1 osoba
 • pozostałe osoby 350,00 zł brutto/ 1 osobę

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
W ramach szkolenia zapewniamy zaświadczenie, materiały i przerwę kawową oraz poczęstunek

PROWADZĄCY

Wojciech Bajur 

doświadczony pracownik organu nadzoru budowlanego. Urodzony w 1977r. w Katowicach. W roku 2003 ukończył studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W roku 2004 rozpoczął pracę w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zabrzu gdzie, pracując do dziś, poznał praktyczne zastosowanie przepisów Prawa Budowlanego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz powiązanych z nimi innych aktów prawnych. Uczestniczył w wielu szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez wojewódzkie organy administracji architektoniczno – budowlanej oraz nadzoru budowlanego, aktualizując wiedzę w związku z kolejnymi nowelizacjami przepisów w tym, przede wszystkim, Prawa Budowlanego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jak również zmianami w orzecznictwie sądów administracyjnych. W swojej pracy zawodowej zajmuje się prowadzeniem postępowań administracyjnych, bierze udział w czynnościach kontrolnych oraz wyjaśniających, w tym również, z udziałem przedstawicieli rynku nieruchomości. Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w organie nadzoru budowlanego pozwoliło mu uzyskać kwalifikacje specjalisty w zakresie interpretacji i stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane m.in. w zakresie planowania i realizacji inwestycji budowlanych, utrzymania obiektów budowlanych oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych w tych obszarach.

W roku 2012 ukończył studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W roku 2013, po odbyciu niezbędnej wówczas praktyki, uzyskał licencję zarządcy nieruchomości wydanej przez ówczesnego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy w organie nadzoru budowlanego oraz kwalifikacje zarządcy nieruchomościami skutecznie łączy z pasją prelegenta. Od roku 2015 przygotowuje oraz prowadzi szkolenia dla zarządców nieruchomościami i pośredników w obrocie nieruchomościami, a także zajęcia w ramach kursów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami, przygotowujących do uzyskania licencji w powyższych zawodach. Od roku 2016 jest wykładowcą w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, gdzie przygotowuje i prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Z uwagi na częste zmiany Prawa budowlanego, prezentowane podczas kursów i szkoleń zagadnienia zawsze opiera o aktualny stan prawny oraz aktualne orzecznictwo sądowo – administracyjne.

Uczestnikom prowadzonych przez siebie zajęć przybliża szeroką problematykę zagadnień prawnych występujących w zawodach związanych z rynkiem nieruchomościami. Prowadzone przez niego zajęcia cechuje dynamiczny dyskurs z ich uczestnikami, wymiana doświadczeń zawodowych oraz możliwość praktycznego rozwiązania wielu problemów prawnych i technicznych, z którymi na co dzień spotykają się przedstawiciele zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami.

 

KARTA ZGŁOSZENIA ONLINE

Remonty budynków 2023

Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk i wypełnić ankietę, która zostanie automatycznie do nas przesłana. Szkolenie 21 luty 2023 roku.

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Gramatyka 10, Budynek AGH

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Przybliżenie nowelizacji ustawy ( zmiany) o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Omówienie również form kredytowania inwestycji, wymaganych dokumentów oraz konieczności sporządzenia nowego audytu zgodnie ze zmienionymi warunkami.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta 14/11/2022

Poruszane zagadnienia:

Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnie związanych z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej „KPO”). Zostanie poruszona tematyka wymiany źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w ramach działań grantowych i pożyczkowych.

Wprowadzane zmiany mają na celu wsparcie procesu transformacji ekologicznej. Realizacja zawartych w projekcie rozwiązań posłuży do osiągania celów w zakresie:
– zwiększenia skali realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
– zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł (OZE) i rozwoju OZE w sektorze mieszkaniowym, zmniejszenia emisyjności sektora mieszkaniowego;
– zmniejszenia zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;

Ponadto na szkoleniu zostaną przedstawione ustawowe zmiana w zakresie premii termomodernizacyjnej i zakresu premii remontowej.

Powyższe rozważania teoretyczne zostaną poparte praktycznymi przykładami i specjalistyczną wiedzą prowadzącego.

Osoba prowadząca:

 

Danuta Serafin, fot. Delegatura Kraków

Danuta Serafin –  Certyfikowany Dyrektor Finansowy i Audytor Wewnętrzny PIKW. Menedżer  sektora finansowego i bankowego  z 21- letnim stażem pracy  w  uznanych instytucjach finansowych. Członek Zarządu RDS ENERGY Sp. z o.o. Licencjonowany Zarządca Nieruchomości, Pośrednik Nieruchomości.

Ekspert branży energetycznej m.in. w zakresie wykonywania projektów branżowych, dozór nad inwestycjami, audyty energetyczne, optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej. 

Liczby jednak łączy z nauką, szczególnie tą nastawianą na nowe źródła energii. To właśnie dzięki temu jako typowa zodiakalna lwica bez kompleksów  porusza się w świecie projektów energetycznych, inwestycyjnych, budowlanych.  

Zawodowe sukcesy idą w parze z rodziną. To tam czerpie siłę, inspirację, wsparcie u boku męża,
a dwójka jej wspaniałych dzieci jest powodem do dumy.

 

 

 

 

 

Wypełnij zgłoszenie:

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

 

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Koszt szkolenia:

cena regularna 450 zł / os.
wpłata do 07.02.2023 r. 240 zł / os.
członkowie KIGN 240 zł / os.
licencja KIGN 350 zł / os.

 

Należność za udział w szkoleniu prosimy przelać na niżej podane konto do dnia  14.02.2023 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE

ul. T. Kościuszki 45/5
31-114 Kraków

PKO BP 50 1020 4900 0000 8602 3498 0311

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ SZKOLENIA 

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za szkolenie.

Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE– formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Walne Zgromadzenie Członków KIGN

Walne Zgromadzenie Członków KIGN w dniach 20-21 kwietnia 2023 r. odbędzie się w Hotelu „LAS” w Piechowicach koło Szklarskiej Poręby.

Szczegóły podamy już wkrótce.

 

Real Estate Conference – ruszaj z nami i nieruchomościami!

Real Estate Conference KIGN

Interesujesz się nieruchomościami? Wiążesz z tą branżą swoją przyszłość? A może dopiero zamierzasz postawić swoje pierwsze kroki w świecie nieruchomości? Jeśli tak, to Real Estate Conference jest stworzone właśnie dla Ciebie!

W dniu 11 stycznia 2023 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się już XIV edycja konferencji Real Estate Conference. Jest to wydarzenie tworzone przez młodych dla młodych, których ciekawi rynek nieruchomości. Głównym celem projektu jest zapoznanie studentów oraz młodzieży z różnymi segmentami rynku nieruchomości, prognozami dla tego rynku na najbliższe lata oraz pogłębienie ich wiedzy branżowej.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wysłuchać czterech prelekcji. Każdą z nich przeprowadzą zaproszeni eksperci, których z pewnością nazwać można liderami branży. Goście opowiedzą o czterech kluczowych sektorach rynku nieruchomości – przestrzeniach biurowych, przestrzeniach retail, przestrzeniach magazynowych oraz nieruchomościach mieszkaniowych. Nie zabraknie również okazji do networkingu. W agendzie konferencji przewidziana została półtoragodzinna przerwa, podczas której uczestnicy będą mogli zadać pytania prelegentom, poznać się nawzajem oraz porozmawiać z zaproszonymi firmami o możliwościach rozwoju. Nazwiska gości znajdują się na stronie Facebook organizatorów (https://www.facebook.com/RealEstateConference).

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Proptech Foundation, Mieszkanicznika, Polish Green
Building Council, Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz Polskiej Izby
Nieruchomości Komercyjnych.

Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości.
Wstęp jest darmowy. Nie zwlekaj – ruszaj z nami i nieruchomościami!
Kontakt: Facebook Real Estate Conference

 

Dworek w Leszczynach – laureat konkursu Inwestycja Roku, został aktualnie wyróżniony, publikacją w prestiżowym wydawnictwie.

Dzisiaj kilka słów o dawnej siedzibie rodu Bartelów – Dworze w Leszczynach –  który znów zachwyca swoim pięknem. Pieczołowicie odrestaurowana dawna siedziba rodu wraz z przylegającym do niej terenem znalazła się w „Wiadomościach konserwatorskich Województwa Śląskiego – Rezydencje” wydawanego przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego i Śląskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w 2022 roku. Artykuł napisał Pan Marian Uherek (wiceprezes Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w latach 2018-2022, obecnie przewodniczący Rady Programowej KIGN), który od lat jest fascynatem zabytków architektury Górnego Śląska. Inicjatywę i odrestaurowanie zarówno Zameczku, jak i otaczającego go terenu doceniła Kapituła konkursu podczas V edycji Inwestycji Roku przyznając I miejsce w kategorii „Obiekty historyczne” zgłoszonej inwestycji „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach”.

„Pieczołowicie odrestaurowano elewację wraz ze wszystkimi zdobiącymi ją detalami. Całość została pokryta tynkiem w kolorach podobnych do tych z okresu powstania budynku. Jego beżowożółta kolorystyka oparta została na badaniach, które przeprowadziła Bożena Halska – konserwatorka zabytków” – pisze Marian Uherek w swojej pracy i podkreśla, że „jedynym odstępstwem od pierwotnego układu pomieszczeń jest likwidacja ściany pomiędzy dwiema największymi salami na parterze. Dzięki temu jednak cały obiekt stał się bardziej funkcjonalny… obiekt musi spełniać swoje funkcje … w tym przypadku będzie on oddany w użytkowanie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem głównie na siedzibę Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci oraz na różnego rodzaju programy aktywności lokalnej dla mieszkańców np. szkolenia, warsztaty…”.

„Równie pieczołowicie co budynek Zameczku zrewaloryzowany został otaczający do zabytkowy park. Rozpoczęto od wycinki ponad 200 drzew, aby w ich miejsce dokonać odpowiednich nasadzeń. Między drzewami zaprojektowano urokliwe ścieżki spacerowe i romantyczną altankę. Cała część historyczna z zewnątrz sprawia wrażenie dostojnej, arystokratycznej siedziby” – komentuje autor Marian Uherek.

To już kolejny laureat nagrody Inwestycja Roku, który został wypromowany, dzięki udziałowi w naszym konkursie.

 

 

 

 

XIII Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości

Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne i ekonomiczne stawia przed zarządcami nieruchomości coraz większe wyzwania. Tym bardziej warto spotkać się, wymienić doświadczeniami i zapoznać się z najnowszymi branżowymi rozwiązaniami. Okazją jest XIII Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości, organizowany przez redakcję miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”.

Wzorem poprzednich lat organizatorzy przygotowali bogaty program merytoryczny stanowiący odpowiedź na codzienne wyzwania stawiane przed zarządcami. Eksperci, znani z publikacji na łamach „Wspólnoty Mieszkaniowej”, omówią zagadnienia związane m.in. ze skutkami podatkowymi zmian formy prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwaniem środków na sfinansowanie inwestycji, obsługą problematycznych właścicieli lokali i zakresem odpowiedzialności wspólnoty za utrzymanie infrastruktury krytycznej. Uczestnicy wydarzenia będą mogli również wziąć czynny udział w debacie pt. „Celem wspólnoty nie jest zysk – gdzie szukać oszczędności?”.

Coroczne spotkanie, organizowane przez „Wspólnotę Mieszkaniową”, to miejsce konstruktywnej dyskusji na temat zarządzania nieruchomościami. Niejednokrotnie zawarte podczas Kongresu znajomości stanowiły zaczyn wspólnych przedsięwzięć i ciekawych projektów. Warto miło, twórczo i inspirująco spędzić razem czas.

Zapraszamy 12 stycznia 2023 r. do Centrum Konferencyjnego West Gate, Aleje Jerozolimskie 92 w Warszawie.

Do zobaczenia!

Więcej informacji na: https://wm.info.pl/kongres-zarzadcow/

Rejestracja: XIII-KZN-formularz-zgloszeniowy

 

Konsultacje publiczne

Szanowni Państwo

Stosownie do postanowień uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (legislacja.rcl.gov.pl) udostępniony został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdania półrocznego wytwórcy energii w małej instalacji (nr 944 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska).

Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę o przedstawienie ewentualnych uwag do projektu w formie załączonej tabeli w terminie 07.12.2022 r. na adres biuro@kign.pl

Rozp. ws. sprawozdania półrocznego – OSR(2)

Rozp. ws. sprawozdania półrocznego – projekt

Rozp. ws. sprawozdania półrocznego – uzasadnienie

Tabela uwag sprawozdanie półroczne

XXIV Gala Budownictwa

W dniu 25 listopada br. Zarząd KIGN został zaproszony na XXIV Galę Budownictwa, która odbyła się w niezwykle okazałym budynku, jakim jest Pałac Kultury w Dąbrowie Górniczej. Okazja do świętowania była szczególna, albowiem podczas tej uroczystości, swoje jubileusze 20 i 25-lecia istnienia, obchodziły Instytucje organizujące tą ceremonię, czyli Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Śląska Izba Budownictwa. Wśród znamienitych gości spotkać można było przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii, posłów, senatorów, prezydentów miast i wiele innych znakomitych osobistości związanych z rynkiem budownictwa. Miło nam poinformować, iż jedną z uhonorowanych osób był Zbigniew Olejniczak (prezes zarządu KIGN II kadencji). Otrzymał on nagrodę „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” – jesteśmy bardzo dumni i raz jeszcze serdecznie gratulujemy otrzymanego wyróżnienia!

Wyjątkową atrakcją, był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który niedawno powrócił do kraju po wielotygodniowym amerykańskim tournee. Wśród osób, które zetknęły się z występem zespołu po raz pierwszy, nie brakował słów zachwytu dotyczącego różnorodności strojów, choreografii, piękna głosów, popisów wręcz akrobatycznych. Wysoki poziom artystyczny, był szeroko komentowany zarówno przez znawców jak i osoby które pierwszy raz mogły podziwiać z tego rodzaju występ na żywo.

Wspólne wystąpienie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

W dniu 9 listopada 2022 Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami wraz z następującymi instytucjami:

 1. Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
 2. Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości Ekspert,
 3. Polską Federacją Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomości,
 4. Unią Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce,
 5. Warmińsko-Mazurskim Związkiem  Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie,
 6. Stowarzyszeniem ds. Rozliczeń Energii,

wystosowała do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wspólne pismo, dotyczące praktycznego stosowania niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej , warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji w indywidualnych rozliczeniach.

Po szczegółowej analizie przepisów w/w rozporządzenia oraz uwag i wniosków zgłoszonych przez wielu zarządców nieruchomości, zaproponowano zmianę przepisów dotyczącą wyznaczania maksymalnego i minimalnego koszu ogrzewania  lokalu w przypadku stosowania podzielników kosztów ogrzewania.

Pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska