Przygotowanie do rocznego rozliczenie finansowo – podatkowego we wspólnotach mieszkaniowych za rok 2022

 

 

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska w nawiązaniu do pisma dotyczącego ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw w związku z sytuacją na rynku tych paliw – Departament Ciepłownictwa informuje o podjętych przez Rząd RP działaniach osłonowych

Zamieszczamy odpowiedź, którą otrzymaliśmy w związku z przesłanym pismem do Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącego ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców, niektórych paliw w związku z sytuacją na rynku tych paliw – Departament Ciepłownictwa

Odpowiedź z Departamentu Ciepłownictwa

Za rekompensaty na zakup węgla zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych podłączonych do ciepła systemowego

Dnia 27.07.2022 r. Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami wystosowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wnioskiem o uwzględnienie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zapisach Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (KIGN) jest największą polską organizacją gospodarczą i obecnie reprezentuje łącznie kilkaset podmiotów prawa gospodarczego z całego kraju, związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz przeszło 3000 zarządców nieruchomości zarejestrowanych w naszym Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości jako osób fizycznych, również zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami. W zarządzanych przez członków naszej izby budynkach wielomieszkaniowych, zamieszkuje łącznie przeszło 9 mln. mieszkańców naszego kraju. Do zadań Izby należy m.in. reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców.

Po ogłoszeniu treści Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, w związku z sytuacją na rynku tych paliw, coraz więcej członków KIGN zgłasza sprzeciw wobec zapisów ww. ustawy. Dotyczy to zwłaszcza wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które również odczuwają konsekwencje sytuacji na rynku.

Od wielu lat rząd przekonuje nas do zmiany sposobu ogrzewania poprzez likwidację lokalnych kotłowni węglowych i podłączenie budynków wielolokalowych do sieci ciepłowniczych, co też ma miejsce. Z uwagi na podniesienie cen węgla spalanego w ciepłowniach finalnie to mieszkańcy zmuszeni są do płacenia coraz wyższych rachunków za ciepło dostarczane do ich mieszkań.

W Ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw brakuje zapisów o ochronie odbiorców, którzy mieszkają w budynkach dostosowanych do wymogów innych ustaw nałożonych przez dyrektywy unijne.

Ustawa nie uwzględnia w swoich wytycznych rekompensat dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które mają ciepło systemowe wytworzone również z węgla. Prosimy zwrócić uwagę, że zarządcy będą musieli podnieść ceny za ogrzewanie w budynkach, które przełoży się na dalsze zadłużenie społeczeństwa z tytułu nieopłaconych czynszów. Już teraz zaległości czynszowe osób oraz firm wobec spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, a także gminnych zarządców lokali sięgają niemal 200 mln zł (dane z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor).

Zwracamy uwagę na ważność i powszechność problemu, który w przypadku braku reakcji
i  uwzględnienia w bieżących regulacjach prawnych, spotka się z niezrozumieniem społecznym. Spodziewamy się kolejnych apeli i wniosków ze strony zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych, których zrzeszamy. Aby uniknąć niepotrzebnych protestów i eskalowania i tak już napiętej atmosfery, zalecamy zrewidowanie obecnej treści ustawy i uwzględnienie w niej podmiotów takich jak wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

 

 

Konsultacje projektu ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych

Stosownie do postanowień uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (legislacja.rcl.gov.pl) udostępniony został projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (nr UD312 w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów).

Projekt ustawy wynika z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i wiąże się z reformą B3.2 – „Wsparcie naprawy stanu środowiska i zabezpieczenia przed substancjami niebezpiecznymi”. Projektowany akt prawny realizuje kamień milowy B14L „Wejście w życie ustawy umożliwiającej kompleksowe eliminowanie negatywnego wpływu na środowisko na wielkoobszarowych terenach poprzemysłowych”.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę o przedstawienie ewentualnych uwag do projektu w terminie do 10 sierpnia 2022 r. na adres mailowy biuro@kign.pl  

Projekt ust. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych

OSR proj. ust. o wielkoobszar. terenach zdegradowanych

Uzasadnienie proj. ust. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych

Konkurs Inwestycja Roku 2021

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na liczne pytania i prośby zainteresowanych, Zarząd KIGN podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Ostateczny termin zgłaszania inwestycji mija 15 lipca 2022 r. Szczegóły dotyczące konkursu, inwestycje zgłoszone i nominowane znajdują się tutaj. 

Karta zgłoszenia

Regulamin Konkursu Inwestycja Roku 2021

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii: 42) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych. Planowany termin wydania rozporządzenia to 1 lipca 2022 r.

Uprzejmie prosimy o przekazanie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie do dnia 10 maja 2022 r. również w wersji edytowalnej – w formie załączonej tabeli na adres poczty elektronicznej: biuro@kign.pl

OSR

Projekt rozporządzenia DFG

Tabela uwag

Uzasadnienie DFG

 

„Mieszkanie do wynajęcia? Ofert, jak na lekarstwo” – artykuł w Tygodniku Polityka

Na łamach Polityki ukazał się ciekawy artykuł

„Mieszkanie do wynajęcia? Ofert, jak na lekarstwo”

Artykuł dotyczy aktualnej sytuacji związanej z rynkiem wynajmu mieszkań w dużych polskich miastach m. in. Warszawa, Kraków, jak sytuacja  w Ukrainie wpłynęła na nasz rynek nieruchomości

Znajdziecie w nim wypowiedzi trzech przedstawicieli KIGN:

Marek Urban – Wiceprezesem Zarządu KIGN Delegatury Kraków,

Rafał Szczeponek – Członek Sądu Koleżeńskiego KIGN

Agata Stradomska – szkoleniowiec ściśle współpracujący z KIGN

Cały artykuł możecie przeczytać tutaj:

Mieszkanie do wynajęcia? Ofert jak na lekarstwo (polityka.pl)

Manager Najmu Nieruchomości – Kurs licencyjny – II edycja

Kurs stacjonarny na licencję Managera Najmu Nieruchomości – Autorski program KIGN

Rozpoczęcie : 26 listopada 2022 rok
Zakończenie : 21 stycznia 2023 roku
weekendy 9:00 -15:00

Miejsce kursu:  Kraków

Koszt kursu:

wpłata do 20 października 2022 – 1.750,00 zł.
cena regularna (wpłata po 20 października 2022) – 1.900,00 zł.
Dla członków KIGN – 1.700,00 zł.

ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

 

Zagadnienia opracowywane podczas kursu:

 1. Procedury Obsługi klientów
 2. Budowanie wizerunku firmy
 3. Aspekty prawne cz. I
 4. Aspekty prawne cz. II
 5. Podatki i rachunkowość
 6. Finansowanie zakupu nieruchomości
 7. Ubezpieczenia
 8. Utrzymanie i eksploatacja techniczna nieruchomości
 9. Fundusz mieszkań na wynajem
 10. Narzędzia informatyczne
 11. Social media, budowanie marki
 12. Rola architekta; projektowanie wnętrz
 13. Najem w praktyce
 14. Przygotowanie nieruchomości
 15. System zarządzania Nieruchomością
 16. Zespół pracowników Managera Najmu Nieruchomości
 17. Wizyta na nieruchomości
 18. Usługi dodatkowe
 19. Najczęstsze błędy wynajmujących
 20. Egzamin

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU

1 dzień: 26.11.2022 – Sylwia Cichowska

Jak nawiązać i utrzymać kontakt z klientem. Umiejętność precyzyjnego wypowiadania się i słuchania, rola komunikacji w procesie obsługi klienta. Mowa ciała, niewerbalne sygnały na „tak” oraz „nie”. Indywidualne style myślenia, zgodnie z którymi ludzie przyjmują i przetwarzają informacje, pytania jako filtr informacji (odkrywanie najistotniejszych interesów klienta). Odpowiedni ubiór pracownika oraz sposób zachowania się. Radzenie sobie z manipulacją stosowaną przez klienta. Tajniki prowadzenia rozmowy telefonicznej. „Lubić klientów” – pełna akceptacja.

2 dzień: 27.11.2022 – Sylwia Cichowska

Jakość usługi – sprawdzony sposób na pozyskanie zaufania klienta. Klient i jego wpływ na funkcjonowanie firmy. Budowanie dobrego wizerunku firmy u klientów. Obsługa posprzedażowa klienta.

3 dzień: 03.12.2022 – Katarzyna Apamowicz

Omówienie wybranych zagadnień. Manager najmu – rola, zakres obowiązków (klasyczny manager najmu, manager najmu będący jednocześnie właścicielem lub najemcą niektórych zarządzanych lokali; manager najmu z rozszerzonym zakresem obowiązków np. zajmujący się również pośrednictwem). Umowy najmu. Umowy najmu długotrwałe na ponad 1 rok, w tym najem okazjonalny – forma, warunki, praktyczne wskazówki. Umowy na średni okres czasu tj. od 1 miesiąca do 12 miesięcy – możliwe formy. umowy krótkoterminowe tj. do 1 miesiąca, praktyczne wskazówki. uwagi ogólne dotyczące czasu trwania najmu, zakończenia stosunku najmu (wypowiedzenie a rozwiązanie), stron umowy, zabezpieczenia płatności czynszu, szkód, ograniczeń z ustawy o ochronie praw lokatorów. Umowa o zarządzanie najmem z właścicielem. Zakres obowiązków managera najmu. Zakres pełnomocnictw. Uregulowanie wynagrodzenia. Zabezpieczenie wynagrodzenia. Wyłączenia odpowiedzialności. Wyłączność, zakaz konkurencji i związane z tym praktyczne wskazówki. Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy.

4 dzień: 04.12.2022 – Katarzyna Apanowicz

Umowy managera najmu z dostawcami mediów i usług w tym m. in. sprzątania, prania, marketingu, obsługi prawnej – praktyczne zagadnienia i rozwiązania, zakres przeniesienia odpowiedzialności. Umowy managera najmu z dostawcami usług turystycznych dla najemców. Wynagrodzenie. Wyłączność i inne zasady konkurencji. Przetwarzanie danych osobowych najemców (obowiązki wynikające z RODO). Stosunki ze wspólnotą mieszkaniową/spółdzielnią w tym obowiązki wobec wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni. Odpowiedzialność managera najmu: wobec właściciela (za brak zapłaty czynszu przez najemcę, zniszczenia w lokalu, roszczenia osób trzecich związane z zachowaniem osób przebywających w lokalu); wobec najemców (za brak wydania przedmiotu najmu, wady przedmiotu najmu, działania osób trzecich np. hałaśliwych sąsiadów, za przedmioty najemców pozostawione w lokalu); wobec osób trzecich (związane z zachowaniem najemców); wobec wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni (m. in. za zapłatę zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, za zniszczenia w częściach wspólnych). Relacje manager najmu – najemcy (w tym m. in. prawa i obowiązki, windykacja należności, eksmisja).

5 dzień: 10.12.2022 – Anna Gawlik

Formy prowadzenia działalności zarządzania najmem. Umowy cywilnoprawne czy działalność gospodarcza, definicja dz. gospodarczej w świetle ustaw: Prawo przedsiębiorców i Ustawy o podatku VAT (różnice). Rejestracja działalności gospodarczej. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym w działalności gospodarczej. Koszty uzyskania przychodów. Ulgi ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Rozliczanie najmu. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Obowiązki rejestracyjne właściciela nieruchomości względem urzędu skarbowego. Obowiązki ewidencyjne właściciela nieruchomości. Rozliczenie dochodu do celów podatkowych. Opodatkowanie podatkiem VAT, obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne.

5 dzień: 11.12.2022

4h – Danuta Serafin

Kredyty. Banki. Finansowanie społecznościowe/tokenizacja. Crowdfounding. Giełda.

4h – Katarzyna Kozieł

Ubezpieczenia majątkowe, OC Najemcy. OC działalności gospodarczej.

6 dzień: 17.12.2022 – Piotr Bondal

Dokumentacja techniczna budynku nowego i będącego w trakcie eksploatacji. Omówienie książki obiektu budowlanego. Eksploatacja budynków mieszkaniowych w oparciu o ustawę. Prawo budowlane. Podstawowe definicje: budynek, budowla, remont, modernizacja, konserwacja. Wymagania dla obiektów budowlanych. Pozwolenie na użytkowanie. Utrzymanie i eksploatacja obiektów budowlanych. Zmiana sposobu użytkowania budynku. Warunki ochrony p. pożarowej.

7 dzień: 18.12.2022

1h – Marek Urban

Systemy informatyczne do pomocy w obsłudze najmu.

5h – Jolanta Juszczak

Socialmedia – możemy zamieścić, znaleźć ogłoszenie nieruchomości do wynajmu, sprawdzić opinie o Wynajmującym. Facebook/ zamknięte grupy. WhatsApp – najczęściej używany komunikator przez obcokrajowców w Krakowie.

2h – Dominika Lewandowska

Planowanie wnętrza / funkcjonalność.

8 dzień: 07.01.2023 – Rafał Łęcki

TBS. Wspólnota Mieszkaniowa. Spółdzielnia Mieszkaniowa. Społeczne agencje najmu. Obiekty zabytkowe. Hale magazynowe. Powierzchnie biurowe. Lokale usługowe. Gastronomia. Placówki opieki medycznej.

9 dzień: 08.01.2023 – Rafał Łęcki

Zasady zawierania umów najmu. Dostosowanie umowy najmu do danej sytuacji, właściciela, najemcy, rodzaju nieruchomości. Przygotowanie nieruchomości na wynajem (długoterminowy/średni/krótkoterminowy). Sprawne sposoby poszukiwania klienta. Właściwa prezentacja nieruchomości. Weryfikacja, sprawdzanie potencjalnych najemców. Portale ogłoszeniowe, najem długi, średni, krótki.

10 dzień: 14.01.2023 – Marek Urban

Negocjacje i zawarcie umowy najmu. Rozwiązywanie umów , wydania i przekazania mieszkań. Psychologia rozmowy i budowanie relacji z najemcą i właścicielem. Organizacja sprawnego systemu zarządzania nieruchomością, płatności, naprawy i konserwacje obciążające najemcę lub wynajmującego., sprawy bieżące, reprezentacja właściciela przed instytucjami, wspólnotami itd. dla maksymalizacji korzyści z nieruchomości. Windykacja płatności w trakcie i po rozwiązaniu umowy najmu. Obsługa prawna i podatkowa właściciela. Umowa o zarządzanie mieszkaniem + ubezpieczenie OC. Najem krótki a obostrzenia (np. Berlin itp.). Wymogi stawiane przez portale dotyczące jakości obsługi. Podstawy coachingu – czyli jak Manager Najmu powinien przygotować swojego asystenta. Obsługa techniczna (serwis techniczny/konserwator/”złota rączka”). Obsługa sprzątająca. Koordynator usług dodatkowych.

11 dzień: 15.01.2023 – Marek Urban

Wizja na nieruchomości, zapoznanie się z jej stanem technicznym, prawnym oraz otoczeniem. Ustalenie ceny rynkowej nieruchomości oraz zapoznanie się z oczekiwaniami zamawiającego. Informacja o realizacji umowy i dokumentach wymaganych do dokonania transakcji. Wycieczki – organizacja/współpraca partnerska. Transport. Wyżywienie. Wynajem akcesoriów wyposażenia wnętrz (Najem średni). Eventy. Sprzątanie. Po co inwestować w nieruchomości pod wynajem? Zła wycena czynszu Najmu. Jakość wyposażenia. Kaucja. Ubezpieczenie. Jakość wyposażenia/umeblowania. Umowa Najmu, protokoły. Kontrola płatności/media.

12 dzień: 21.01.2023

4h – Marek Uherek

Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi.

4h – Egzamin i zakończenie kursu.

ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Miejsce kursu: Kraków

 • Opłaty za kurs praktyczny można dokonywać w systemie ratalnym

Licencja Managera Najmu Nieruchomości jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4 .

Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Managerów Najmu prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
e-mail: biuro@kignkrakow.pl tel: +48 537 463 333

Należność za udział w kursie należy przelać na niżej podane konto do dnia 20.10.2022 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE
ul. T. Kościuszki 45/5
30-114 Kraków
PKO SA 19 1240 4650 1111 0010 6389 0003

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ KURSU

Wypełnione karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie prosimy przesyłać na adresbiuro@kignkrakow.pl

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków KIGN

Nasi partnerzy

                   

 

Niniejszym zawiadamiamy, iż w dniu  25 maja 2022 r. o godz. 11.00 w naszej siedzibie (miejsce: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29) odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Porządek obrad:

 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN oraz zdolności do podejmowania uchwał;
 2. Przyjęcie porządku obrad Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN;
 3. Powołanie Przewodniczącego Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN;
 4. Powołanie Komisji:
  1. Wnioskowej,
  2. Mandatowo-Skrutacyjnej,
  3. Wyborczej – zatwierdzenie listy wyborczej.
 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz projektowane kierunki działań Izby na lata 2022 – 2026;
 2. Podjęcie uchwały nr 1/2022 w sprawie udzielenia Zarządowi Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie trwania kadencji
 3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
 4. Podjęcie uchwały nr 2/2022 w sprawie udzielenia Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie trwania kadencji
 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Programowej;
 6. Podjęcie uchwały nr 3/2022 w sprawie udzielenia Radzie Programowej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie trwania kadencji
 7. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego;
 8. Podjęcie uchwały nr 4/2022 w sprawie udzielenia Sądowi Koleżeńskiemu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie trwania kadencji;
 9. Sprawozdanie Komisji wyborczej – ogłoszenie i prezentacja kandydatów;
 10. Podjęcie uchwały nr 5/2022 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 11. Podjęcie uchwały nr 6/2022 w sprawie powołania pozostałych Członków Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 12. Podjęcie uchwały nr 7/2022 w sprawie powołania Członków Komisji Rewizyjnej;
 13. Podjęcie uchwały nr 8/2022 w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 14. Podjęcie uchwały nr 9/2022 w sprawie powołania Sądu Koleżeńskiego Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 15. Podjęcie uchwały nr 10/2022 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 16. Sprawozdanie Komisji wnioskowej.
 17. Dyskusja;
 18. Zakończenie obrad Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Izby zostaną wyłożone materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, w tym projekty uchwał, udostępnione do wglądu dla Członków KIGN.

Z uwagi na sprawy organizacyjne prosimy zgłosić swój udział w Zgromadzeniu mailowo na adres biuro@kign.pl najpóźniej do 18 maja 2022 r., podając: nazwę firmy, imię i nazwisko oraz stanowisko przedstawiciela. Na zgromadzenie prosimy pamiętać o zabraniu pełnomocnictwa od reprezentowania firmy (dot. firm, w których sposób reprezentacji jest wieloosobowy).

Z poważaniem,

Zarząd KIGN 

wzór pełnomocnictwa