Badanie stanu prawnego nieruchomości

Badanie stanu prawnego nieruchomości szkolenie KIGN

Zapraszamy na szkolenie online nt. „Badanie stanu prawnego nieruchomości (omówienie poszczególnych elementów audytu prawnego)”.

Tematyka szkolenia obejmuje:

 1. Istota, forma i podstawowe elementy audytu prawnego nieruchomości.
 2. Rys historyczny i geneza analizowanej nieruchomości, w tym uprzednie porządki i regulacje prawne.
 3. Rejestry, ewidencje czy inne dokumenty o nieruchomościach.
 4. Aspekty planistyczne i własnościowe związane z nieruchomością.
 5. Niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem nieruchomości.
 6. Prawa i obciążenia na nieruchomości.
 7. Reprywatyzacja nieruchomości, w tym wpis ostrzeżenia w księgach wieczystych nieruchomości o niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.
 8. Ryzyka prawne związane z obrotem nieruchomościami.
 9. Zachowanie szczególnej formy dla poszczególnych czynności prawnych związanych z nieruchomościami, w tym umowy przedwstępnej i ostatecznej sprzedaży nieruchomości.
 10. Konstrukcja prawna użytkowania wieczystego.
 11. Aspekty prawne związanie z nieruchomościami na etapie procesu deweloperskiego, w tym regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domku jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. 2021 poz. 1177).
 12. Decyzje administracyjne skorelowane z nieruchomością stanowiącą przedmiot audytu prawnego.
 13. Praktyczne aspekty audytu prawnego nieruchomości.
 14. Dodatkowe zagadnienia związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości.
 15. Przykładowe tabele czy wzory audytów prawnych nieruchomości oraz omówienie poszczególnych elementów zastosowanych rozwiązań.
 16. Dyskusja oraz wymiana doświadczeń w ramach grupy szkoleniowej.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia po jego ukończeniu.


Termin szkolenia online

18 października (piątek) 2024 godz. 10:00-14:00


Koszt 

300 zł – koszt brutto dla 1 os./Firmy Członkowskie KIGN

350 zł – koszt brutto dla 1 os./osoby posiadające licencję KIGN

400 zł – koszt brutto dla 1 os./pozostałe osoby

 


Prowadząca

Alicja Sławińska jest radcą prawnym oraz partnerem zarządzającym ALICJA SŁAWIŃSKA AS LAW FIRM, który specjalizuje się w szeroko pojętym obrocie nieruchomościami oraz procesie inwestycyjno – budowlanym i obsłudze korporacyjnej. Posiada szeroką wiedzę, praktykę i doświadczenie w obsłudze deweloperskiej oraz komercjalizacji obiektów użytkowych, a także jest zorientowana w towarzyszących nowelizacjach prawa. Regularnie publikuje teksty naukowe dla różnych magazynów naukowych w obszarze nieruchomości oraz prowadzi szkolenia w tym zakresie. Jest wysokiej klasy ekspertem z ugruntowanym doświadczeniem w procesie inwestorskim, a praktykę zdobywała w renomowanych kancelariach warszawskich i trójmiejskich – więcej informacji dostępnych –

 

 

 

 

 

  Formularz zgłoszeniowy.

  Dane osobowe

  Adres e-mail

  Dane licencyjne


  Proszę o wystawienie faktury VAT

  Warunki uczestnictwa  Skąd dowiedziałeś się o naszych kursach: