11 maja 2023 KIGN zawarła umowę porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

                 

                

Podpisanie porozumienia od lewej Prezes Zarządu KIGN i Prorektor ds. Projektów i Współpracy prof. UEK dr hab. Piotr Buła

11 maja 2023 roku mieliśmy zaszczyt podpisać umowę o współpracy z kolejną renomowaną wyższą uczelnią w Krakowie. W salach Muzeum UE podpisano porozumienie pomiędzy Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami, a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie o wzajemnej, stałej i partnerskiej współpracy w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń przy realizacji przedsięwzięć i projektów naukowo-badawczych.

Sygnatariuszami umowy byli:

  • z ramienia UEK, Prorektor ds. Projektów i Współpracy prof. UEK dr hab. Piotr Buła
  • reprezentujący KIGN – Prezes Zarządu Marek Urban.

Innymi uczestnikami wydarzenia byli też: dr Katarzyna Kania (Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego), prof. UEK dr hab. Bartłomiej Marona (Kierownik Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego) oraz przedstawiciele naszej Delegatury, Prezes Zarządu – Barbara Grzesiek i w-ce Prezes Zarządu Rafał Łęcki.

Jednym z projektów, nad którym KIGN już pracuje z UEK są badania dotyczące wprowadzenia nowego zawodu do szkół średnich „Technik gospodarki nieruchomościami”. Badania niedługo zostaną ukończone, a my przedstawimy Wam wyniki.