Komisja weryfikacyjna przyznała blisko 300 tys. zł w ramach odszkodowań

Komisja weryfikacyjna przyznała w ramach zadośćuczynienia i odszkodowania blisko 300 tys. zł mieszkańcom ul. Nowogrodzkiej 6 i 6a oraz Skaryszewskiej 11 - poinformował we wtorek przewodniczący komisji Patryk Jaki.

Podczas konferencji prasowej przewodniczący Jaki poinformował, że komisja wydała we wtorek 11 decyzji ws. zadośćuczynień i odszkodowań dla mieszkańców z reprywatyzowanych kamienic.

"Komisja przyznała tytułem odszkodowania od m.st. Warszawy na rzecz osób zajmujących lokale przy ul. Nowogrodzkiej 6a - 36 tys. 853 zł 31 gr. Ponadto komisja przyznała tytułem zadośćuczynienia od m.st. Warszawy na rzecz osób zajmujących lokale przy ul. Nowogrodzkiej 6 - 96 tys. zł. Łączna kwota przyznanych dzisiaj odszkodowań i zadośćuczynień tj. 133 tys. 453 zł 31 gr w stosunku do tych dwóch nieruchomości" - powiedział.

"Do tego doszła jeszcze ulica Skaryszewska 11 i tu komisja przyznała tytułem odszkodowań od m.st. Warszawy na rzecz osób zajmujących lokale przy tej nieruchomości 11 tys. 450 zł 82 gr. Zadośćuczynienia przy tej nieruchomości to jest razem 154 tys. zł" - mówił Jaki.

Jak podsumował przewodniczący, komisja przyznała we wtorek odszkodowania i zadośćuczynień łącznie na kwotę 298 tys. 904 zł 13 gr. mieszkańcom trzech kamienic.

Jaki mówił również, że nieruchomościach położonych przy ul. Nowogrodzkiej 6 i 6a oraz ul. Skaryszewskiej 11 dochodziło do tzw. "czyszczenia kamienic".

Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję ws. Krakowskiego Przedmieścia 81

Komisja weryfikacyjna uchyliła we wtorek decyzję reprywatyzacyjną prezydenta Warszawy ws. nieruchomości położonej przy Krakowskim Przedmieściu 81. W sprawie nie doszło do nieodwracalnych skutków prawnych - uznała komisja.

"Decyzję prezydenta Warszawy z 27 lutego 2009 r. należy ocenić jako wydaną z naruszeniem przepisów prawa i zasługuje ona na uchylenie" - powiedział przewodniczący komisji Patryk Jaki.

Jak uzasadnił, przeniesienie roszczeń do nieruchomości było "rażąco sprzeczne z interesem społecznym". "Przeniesienie roszczeń nastąpiło za świadczenie rażąco niewspółmierne do wartości nieruchomości. Późniejsi beneficjenci decyzji reprywatyzacyjnej nabyli za łączną cenę tysiąca zł prawa i roszczenia nie tylko do 12 m kw. nieruchomości położonej przy Krakowskim Przedmieściu 81, ale również do 5 m kw. przy Senatorskiej 9. Ponadto jeden z beneficjentów nabył od spadkobierczyni udział w prawach i roszczeniach do części nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu 81 oraz Senatorskiej 9 za kwotę 80 tys. zł" - podkreślił Jaki.

Dodał, że "z opinii biegłych powołanych w sprawie wynika, iż wartość rynkowa tej nieruchomości wyniosła łącznie ponad 285 tys. zł".

Więcej informacji: „Komisja weryfikacyjna przyznała blisko 300 tys. zł w ramach odszkodowań"

Forsal

 

Polub nas