Pismo do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli w Urzędzie Regulacji Energetyki

PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Pan Krzysztof Kwiatkowski

Dotyczy: przeprowadzanej w chwili obecnej kontroli realizacji Ustawy o efektywności energetycznej przez Ministerstwo Energii oraz Urząd Regulacji Energetyki

Pismo dotyczy wypaczenia skuteczności systemu wsparcia sektora 'poprawy efektywności energetycznej' poprzez:

- doprowadzenie do nadwyżki świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) w ujęciu ex ante oraz na każdy moment od dnia ogłoszenia przetargu
- brak właściwej komunikacji między inicjatorem ustawy (Ministerstwem Energii), a organem ją wykonującym Urzędem Regulacji Energetyki (URE)
- ograniczenie finansowania jednostki odpowiedzialnej za wdrożenie mechanizmu białych certyfikatów (braki kadrowe potrzebne do skutecznej obsługi systemu)
- brak systematycznej skutecznej egzekucji realizacji obowiązku przez podmioty zobowiązane (sprawdzalność systemu)
- przygotowanie ustawy przez inicjatora ustawy w taki sposób, że stopień sprawdzalności jej wykonania daje obszar swobody instytucji w zakresie niekompetencji i pole do rozmywania odpowiedzialności za skutki braku profesjonalizmu ze strony instytucji państwowych

W związku z kontrolą w Urzędzie Regulacji Energetyki, niniejszym pismem pragniemy zwrócić uwagę Najwyższej Izby Kontroli na nieprawidłowości, jakie miały i niestety nadal mają miejsce w związku z funkcjonowaniem systemu świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów).

Przedmiotowe pismo opisujące wypaczenie skuteczności systemu wsparcia sektora 'poprawy efektywności energetycznej' w załączeniu do niniejszego maila.

z poważaniem,

mgr inż. Zbigniew Olejniczak

Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

mgr inż. Arkadiusz Borek

Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

 

PISMO SKIEROWANE DO PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W SPRAWIE KONTROLI W URZĘDZIE REGULACJI ENERGETYKI

Polub nas