Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - KATOWICE 21.01.2019

Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - KATOWICE

Program szkolenia: 

1. Grunty podlegające przekształceniu;
2. Roszczenie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; 
3. Podmioty uprawnione do wystąpienia z roszczeniem;
4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie; 
5. Wpis do księgi wieczystej wzmianki o obciążeniu opłatami;
6. Wpis do księgi wieczystej własności na podstawie zaświadczenia; 
7. Waloryzacja opłaty.

Prowadzący:  

Agnieszka Maziarz

Doktor nauk prawnych; Sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu, Przewodnicząca Wydziału Ksiąg Wieczystych; autorka wielu publikacji z zakresu ksiąg wieczystych, komentarza do postępowania wieczystoksięgowego. Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, sprawdzony wykładowca wielu szkoleń adresowanych do adwokatów, radców prawnych, notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, pracowników Urzędów Skarbowych oraz innych grup zawodowych, których dotyczą zagadnienia związane z obrotem nieruchomościami.

Piotr Marquardt

Doktor nauk prawnych. Absolwent studiów magisterskich oraz doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Katowicach, odbył aplikację notarialną oraz asesurę w Izbie Notarialnej w Katowicach.

Termin:

21 styczeń 2019 r. od godz. 09.00 - 15.00

Miejsce:

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mariacka 1
40-014 Katowice

Koszt:

150,00 zł brutto/os. - kwota promocyjna obowiązuje członków KIGN (w tym również jego pracowników) oraz osoby posiadające licencje KIGN wraz z aktualnym wpisem do Centralnego rejestru Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN

200,00 zł brutto/os. - dla pozostałych osób

 

W ramach szkolenia zapewniamy materiały, przerwę kawową oraz poczęstunek

 

Szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe dla Zarządców nieruchomości KIGN 
oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN 
w wymiarze 8 godzin edukacyjnych.

Polub nas