Powszechne uwłaszczenie 2019: Użytkownicy wieczyści uzyskają prawo własności gruntu

Przed samorządem w 2019 r. gigantyczne zadanie związane z powszechnych uwłaszczeniem.

Nastąpiło ono 1 stycznia z mocy prawa (tj. automatycznie) na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.). Potwierdzeniem uwłaszczenia ma być zaświadczenie (nie decyzja administracyjna) wydane przez gminę. Warunkiem przekształcenia gruntu, na którym znajduje się budynek wielorodzinny, jest to, by przeważała w nim funkcja mieszkalna.

W zaświadczeniu trzeba podać oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej, według prowadzonych dla nich ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Kolejnym elementem jest zapis o potwierdzeniu przekształcenia. W treści dokumentu musi się również znaleźć informacja o obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie uiszczania. Ponadto trzeba wskazać, że jest dopuszczalne zapłacenie opłaty jednorazowej wraz z opisem zasad jej płatności. Stronę trzeba też pouczyć o możliwości wniesienia wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji.

Więcej informacji: „Powszechne uwłaszczenie 2019: Użytkownicy wieczyści uzyskają prawo własności gruntu"

Autor: Leszek Jaworski

Gazeta Prawna

Polub nas