Nowelizacja ustawy o KZN wprowadza odpłatność za przejęte grunty

W nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości wprowadzono zapis, który pozwoli zapłacić za przejęte grunty. Odpłatność będzie wynosiła 90 proc. ceny rynkowej przekazanych gruntów.

Od czwartku projekt nowelizacji tej ustawy jest dostępny w wersji elektronicznej. Projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Ustawa o KZN weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku. Przepisy przygotowane zostały w ówczesnym Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Krajowy Zasób Nieruchomości miał pełnić rolę państwowego banku gruntów, na których stanąć miały mieszkania w ramach programu Mieszkanie plus. Grunty do KZN mają przekazywać m.in. spółki skarbu państwa.

W praktyce wiele przewidzianych w ustawie rozwiązań było martwych. Pojawił się np. problem z przekazywaniem za darmo gruntów do KZN. Dlatego w nowelizacji ustawy zaproponowano odpłatność za grunty, która ma wynosić 90 proc. ceny rynkowej przekazanych gruntów, 10 proc. trafi do Krajowego Zasobu Nieruchomości.

W nowelizacji ustawy zostanie także wprowadzony zapis, który pozwoli wydawać uproszczone zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Ma to rozwiązać problem ze sprzedażą mieszkań po 1 stycznia 2019 roku.

Oznacza to, że jeżeli osoba będzie zdecydowana sprzedać mieszkanie w 2019 roku, a jeszcze nie otrzyma zaświadczenia ze swojego urzędu miasta, iż teren został przekształcony z użytkowania wieczystego we własność, to będzie mogła wnioskować o zaświadczenie w szybkim trybie, które zostanie wydane w ciągu 30 dni.

Dokument będzie wydawany na potrzeby notariusza, aby można było przeprowadzić transakcję.

Więcej informacji: „Nowelizacja ustawy o KZN wprowadza odpłatność za przejęte grunty"

Gazeta Prawna

Polub nas