Dostawy może dokonać tylko posiadacz samoistny, a nie zależny

Kto włada rzeczą tylko jak osoba mająca prawo np. użytkowania, zastawu, najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej formy korzystania, ten nie może przenieść prawa własności. Wystawiona przez niego faktura dokumentuje zatem czynność, która nie miała miejsca - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa dotyczyła budynku wzniesionego przez spółkę cywilną na gruncie należącym do jej wspólnika. Wspólnik wniósł ten grunt do spółki, a ta po wybudowaniu budynku sprzedała go potem innej spółce - akcyjnej.

Kupująca odliczyła VAT naliczony wynikający z faktury. Zakwestionował to naczelnik urzędu skarbowego. Stwierdził, że faktura nie dawała prawa do odliczenia podatku naliczonego, bo stwierdzała czynność, która nie została dokonana (art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT).

Fiskus uznał, że spółka cywilna, nie będąc właścicielem nieruchomości, nie mogła jej sprzedać. Stwierdził, że prawo własności nadal przysługiwało wspólnikowi. Przypomniał, że zgodnie z kodeksem cywilnym nakłady na nieruchomość (np. wzniesienie budynku lub budowli) stanowią część składową gruntu i tym samym własność jego właściciela. Jeżeli więc spółka cywilna wzniosła budynek na gruncie, który do niej nie należał, to poniesione przez nią nakłady stały się częścią nieruchomości i przypadły właścicielowi gruntu. Tylko on więc mógł sprzedać budynek - stwierdził fiskus.

Nie zgodził się z tym WSA w Łodzi. Stwierdził, że wprawdzie spółka cywilna nie była właścicielem nieruchomości, ale korzystała z niej jak właściciel. Dysponując nią, mogła przenieść jej posiadanie, a więc władztwo ekonomiczne. To wystarczy, żeby doszło do dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT - orzekł sąd.

Więcej informacji: „Dostawy może dokonać tylko posiadacz samoistny, a nie zależny"

Autor: Katarzyna Jędrzejewska

Gazeta Prawna

Polub nas