RODO dla Zarządców nieruchomości - KATOWICE 06.11.2018r.

RODO dla Zarządców nieruchomości - KATOWICE

Program szkolenia: 

1. Dane osobowe – co to jest? Dlaczego je chronimy?

• Pojęcie i kategorie danych osobowych
• Krótka historia - skąd pomysł na ochronę danych osobowych?

2. RODO – rewolucja czy ewolucja? Szansa czy utrudnianie życia?

• RODO a ustawodawstwo polskie (bezpośrednie stosowanie)
• Dlaczego rozporządzenie a nie dyrektywa?
• Jednolite zasady ochrony w całej UE (i nie tylko)
• RODO – podstawowe założenia (zmiana podejścia do ochrony danych):

- Zasada rozliczalności
- Podejście oparte na ryzyku (risk-based approach)
- Domyślna ochrona danych (privacy by default)
- Ochrona danych na etapie projektowania (privacy by design)

• Prawa osób, których dane są przetwarzane:

- Prawo dostępu
- Prawo do sprostowania
- Prawo sprzeciwu
- Prawo do zapomnienia
- Prawo do przenoszenia danych

• Pseudonimizacja, anonimizacja, profilowanie, powierzenie przetwarzania, zgłaszanie naruszeń
• Wspólnota jako Administrator, Zarządca jako Administrator i Podmiot Przetwarzający
• Kiedy należy powołać Inspektora Ochrony Danych?

3. Porównanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. z RODO i z nową ustawą o ochronie danych z 10 maja 2018 r.:

• Rola i założenia nowej ustawy o ochronie danych osobowych
• Nowy organ nadzorczy - Urząd Ochrony Danych Osobowych
• Kontrole
• Kary i ich nakładanie
• Nowy rodzaj powództwa cywilnego – powtórka z rozrywki?

4. Jak wdrożyć RODO w firmach zarządzających nieruchomościami i we wspólnotach mieszkaniowych? Omówienie procedur i dokumentacji zgodnej z RODO (sformatowanych pod zarządców nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe), czyli m.in. jak po 25 maja 2018 r. przetwarzać dane zgodnie z prawem, jak podpisywać umowy o administrowanie, o zarządzanie, jak przygotować się na nowe żądania klientów, jak uniknąć kar, jak zabezpieczać dane osobowe w firmie i we wspólnotach mieszkaniowych, jak poprawnie korzystać z monitoringu wizyjnego).

• Etapy wdrożenia RODO
• Audyt wewnętrzny
• Szacowanie ryzyka
• Zabezpieczenie danych w firmie (zasada czystego biurka, czystego ekranu, polityka kluczy, zmiana haseł, zabezpieczenie komputerów i smatfonów, kopie zapasowe, szyfrowanie itd.)
• Polityka ochrony danych osobowych
• Rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania
• Przykładowe klauzule informacyjne i przykładowe klauzule zgód
• Rejestry: upoważnień, naruszeń itd.
• Procedury (m.in. reagowania na naruszenie, przekazania danych, odpowiedzi na sprzeciw, odpowiedzi na żądanie dostępu)
• Umowa powierzenia – współpraca z dostawcami oprogramowania (np. CRM-y dla zarządców, programy do obsługi wspólnot mieszkaniowych), hosting, przechowywanie danych w chmurze, obsługa księgowa, firmy zewnętrzne w obsłudze wspólnot (przeglądy okresowe itp.), dostęp członków wspólnoty do danych osobowych.

 

Prowadzący:  

Rafał Szczeponek - Prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Od 2006 roku prowadzi własne biuro nieruchomości w Katowicach. W ramach projektu Szkola.Nieruchomosc.Pl wykłada na kursach licencyjnych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych). Nagrodzony brązowym medalem „Pro Aequo Et Bono” za szczególne zasługi dla polskiego rynku nieruchomości. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości.
Słuchacz studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych” w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia prowadzone we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych), członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Publikuje w branżowych wydawnictwach.
Miłośnik dobrego kina i muzyki rockowej.

Termin:

06 listopada 2018 r.  (wtorek) od godz. 09.00-16.00

Miejsce:

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mariacka 1
40-014 Katowice

Koszt:

150,00 zł brutto/os. - kwota promocyjna obowiązuje członków KIGN oraz osoby posiadające licencje KIGN wraz z aktualnym wpisem do Centralnego rejestru Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN

200,00 zł brutto/os. - dla pozostałych osób

 

25 maja br. ostatecznie na terenie Polski wejdzie w życie ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych, szerzej znane pod skrótem RODO. To ostatnie tygodnie na przygotowanie firm do wdrożenia RODO. Jednodniowe szkolenie obejmuje omówienie podstawowych założeń unijnej reformy ochrony danych osobowych, ale przede wszystkim przedstawia narzędzia dla zarządców nieruchomości pomocne w poprawnym wdrożeniu RODO w biurach nieruchomości. Na oferowanym przeze mnie szkoleniu przedstawię podstawowe założenia unijnej reformy systemu ochrony danych osobowych, nowe instytucje, nowe prawa i obowiązki.

  • Nie jest to kolejne szkolenie z gatunku „czytanie definicji”.
  • Znaczną część czasu szkolenia poświęcam na omówienie praktycznych aspektów wdrożenia RODO w firmach zarządzającymi nieruchomościami.
  • Przedstawiam dokumenty do bezpośredniego zastosowania przez zarządcę nieruchomości - wzory klauzul informacyjnych, przykładowe polityki, procedury wymagane przez RODO.
  • Omawiam etapy wdrożenia RODO, wskazuję jakie procedury powinni mieć opracowane zarządcy nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe, aby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną, karną lub cywilną.

Omawiane na szkoleniu wzory dokumentów kursanci otrzymują także w wersji elektronicznej (edytowalne pliki *.docx).

 

Szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe dla Zarządców nieruchomości KIGN 

oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN 

w wymiarze 8 godzin edukacyjnych.

Polub nas