Użytkownicy wieczyści mają czas na zastanowienie. Jedni na nowej ustawie skorzystają, drudzy nie

- Osobom z apartamentowców z lat 90. może się bardziej opłacać przekształcenie według dotychczasowej ustawy. Dla dużych spółdzielni z lat 60. korzystniejszy i szybszy będzie nowy tryb - mówi Grzegorz Hlebowicz w rozmowie z DGP. 

Ile postępowań administracyjnych dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności prowadzi Żoliborz?

Jest ok. 250 postępowań, ale osób, które są nimi zainteresowane, jest dużo więcej i liczone są w tysiącach. W tej chwili zewidencjonowanych użytkowników wieczystych, nie osób, tylko wyodrębnionych lokali, mamy ponad 10 tys. Wszystkich mieszkańców Żoliborza jest zaś ok. 50 tys. A trzeba pamiętać, że nie wszyscy użytkownicy wieczyści chcieli złożyć wnioski o przekształcenie.

Dlaczego?

Chodzi o te podmioty prywatne, które miały kiedyś własność gruntu, ale ją utraciły przez dekret Bieruta. Kolejny reżim komunistyczny ustanowił dla nich najpierw prawo własności czasowej, a potem prawo użytkowania wieczystego. Otrzymali je na 99 lat za symboliczną wartość. I ta jednorazowa, uiszczona wówczas kwota była jednocześnie opłatą za cały okres użytkowania wieczystego. Osoby te nie wnoszą corocznych opłat i nie są zainteresowane przekształceniem w prawo własności zgodnie z ustawą z 2005 r. Im się to nie opłaca.

Więcej informacji: „Użytkownicy wieczyści mają czas na zastanowienie. Jedni na nowej ustawie skorzystają, drudzy nie"

Gazeta Prawna

Polub nas