VI Seminarium Rynku Nieruchomości

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VI Seminarium Rynku Nieruchomości.

Seminarium skierowane jest głównie do przedstawicieli miast i gmin widzianych w osobach prezydentów, burmistrzów, osób zajmujących się bezpośrednio zarządzaniem nieruchomościami, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, prywatnych zarządców nieruchomości i pośrednikóww obrocie nieruchomościami oraz pozostałych podmiotów związanych z rynkiem nieruchomości.

Celem Seminarium jest interaktywna wymiana doświadczeń i oczekiwań wzajemnych pomiędzy podmiotami rynku nieruchomości oraz przedstawicielami samorządów i administracji publicznej, a także prezentacja innowacyjnych projektów i programów wspierających pracę zarządców, pośredników oraz inwestorów.

Głównym tematem VI Seminarium Rynku Nieruchomości będzie ,,Podmiotowe wykorzystanie organizacji samorządowych przedsiębiorców branży nieruchomościowej w procedurze konsultacji zmian aktów prawa miejscowego potencjalnym źródłem uzyskania efektu synergii oraz podniesienia jakości wzajemnych relacji - wymiana doświadczeń i wzajemnych oczekiwań przez przedstawicieli władz samorządowych i administracji terenowej oraz samorządów przedsiębiorców" w celu polepszenia komunikacji między administracją publiczną a uczestnikami rynku nieruchomości.

BĘDZIEMY:

- 18 września 2018 r. w Warszawie

- 20 września 2018 r. w Katowicach

- 25 września 2018 r. w Krakowie

- 27 września 2018r. we Wrocławiu

- 2 października 2018 r. w Puszczykowie koło Poznania

- 4 października 2018 r. w Gdańsku

 

seminarium rynek nieruchomości szkolenia

Polub nas