Sąd ma wezwać do zapłaty brakującej kwoty za kupioną na licytacji nieruchomość

Jeżeli wierzytelność, zgłoszona przez nabywcę licytacyjnego do zaliczenia na poczet ceny nieruchomości za zgodą wierzyciela, nie pokryje w całości tej ceny, sąd musi wezwać do zapłaty brakującej części. Nie może z powodu niedopłaty odmawiać przybicia, anulując tym samym skutki licytacji - uchwalił Sąd Najwyższy.

Sprawa dotyczyła nabycia lokalu mieszkalnego na licytacji komorniczej. Lokal sprzedano za ok. 294 tys. zł, przy czym rękojmia opiewała na niecałe 44 tys. zł. Nabywca - spółka K. - uzyskała przybicie od sądu rejonowego i po dwóch tygodniach od zakończenia licytacji jej pełnomocnik otrzymał wezwanie do zapłaty blisko 250 tys. zł - pozostałej części ceny za lokal. W wezwaniu oznaczono 14-dniowy termin na zapłatę pod rygorem utraty rękojmi i uchylenia skutków przybicia. Wkrótce po otrzymaniu pisma spółka K. złożyła wniosek o zaliczenie na poczet ceny wierzytelności banku B., wraz z poświadczoną notarialnie zgodą banku na takie zaliczenie. Możliwość taką daje art. 968 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego.

Nieoczekiwanie sąd rejonowy wydał jednak postanowienie o wygaśnięciu skutków przybicia i utracie rękojmi, cofając tym samym skutki nabycia licytowanego mieszkania przez spółkę K.

Więcej informacji: „Sąd ma wezwać do zapłaty brakującej kwoty za kupioną na licytacji nieruchomość"

Autor: Michał Culepa

Gazeta Prawna

Polub nas