Bez umowy przenoszącej własność nie ma ulgi w PIT

Podatnik, który kupuje grunt, musi w ciągu dwóch lat podpisać akt notarialny stwierdzający nabycie. W przeciwnym wypadku nie skorzysta ze zwolnienia - orzekł NSA.

Chodziło o podatnika, który sprzedał nieruchomość przed upływem 5 lat od nabycia, ale nie zapłacił 19-proc. podatku od dochodu (art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy o PIT), bo uważał, że może skorzystać z ulgi mieszkaniowej (art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust. 25 ustawy o PIT). Zaplanował, że kupi prawo własności gruntu, na którym w przyszłości wybuduje sobie dom.

Problem polegał na tym, że po upływie dwóch lat (przewidzianych na realizację ulgi mieszkaniowej) miał tylko przedwstępną umowę (podpisaną u notariusza) i potwierdzenie przekazania pieniędzy na ten cel. Nadal natomiast nie miał umowy ostatecznie przenoszącej własność gruntu. Wyjaśnił, że wniósł pozew przeciwko zbywcy, który nie wywiązał się ze sprzedaży gruntu.

Więcej informacji: "Bez umowy przenoszącej własność nie ma ulgi w PIT"

Gazeta Prawna

Polub nas