Balustradę wymienia wspólnota, maluje właściciel

Kto ma wyremontować balkon, który w każdej chwili może spaść na głowę przechodniom? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jakie elementy trzeba naprawić.

Remont balkonów i tarasów we wspólnotach przysparza wielu problemów. Nie ma bowiem jasnych wytycznych w przepisach. Dlatego w razie sporu sięga się po orzecznictwo sądowe.

Właściciele lokali ponoszą wydatki związane z jego utrzymaniem. Uczestniczą też w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Takimi kosztami są m.in. wydatki na remonty i bieżącą konserwację. Przepisy nie precyzują co należy rozumieć pod pojęciem nieruchomości wspólnej. Mówią jedynie, że w jej skład wchodzą głównie: grunt, części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nigdzie więc wprost nie mówią ani o balkonach, ani tarasach. Jak więc je traktować? Jako części wspólne czy nie? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna.

Więcej informacji: „Balustradę wymienia wspólnota, maluje właściciel"

Źródło: Rzeczpospolita

Polub nas