Gospodarka finansowa w spółdzielniach mieszkaniowych po zmianie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - KATOWICE 06.12.2017 r.

PROGRAM

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dziennik Ustaw z dnia 25.08.2017r. pozycja 1596) a gospodarka finansowa
 2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu w zakresie gospodarki finansowej
 3. Prawne aspekty sprawozdania finansowego
 4. Nadwyżka bilansowa po zmianie prawa
 5. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i Statut a opłaty w spółdzielniach mieszkaniowych
 6. Plan gospodarczy a opłaty w spółdzielni mieszkaniowej
 7. Prawne problemy tworzenia planu gospodarczego i planu remontów
 8. Opłaty zależne i niezależne – problemy praktyczne
 9. Odpowiedzialność za opłaty – charakter i konsekwencje dla spółdzielni
 10. Termin wypowiedzenia opłat
 11. Uzasadnienie wypowiedzenia opłat – wymogi formalne, przykłady podważenia przez sądy
 12. Formy kwestionowania opłat i obrona spółdzielni
 13. Wymogi prawne kalkulacji opłat – interesujące orzeczenia
 14. Udowodnienie zasadności zmiany wysokości opłat – liczne orzecznictwo
 15. Opłaty wnoszone przez członków spółdzielni i osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują prawa do lokali – zróżnicowanie
 16. Eksploatacja – zakres pojęcia
 17. Opłaty na działalność społeczną, oświatową i kulturalną
 18. Opłaty na fundusz remontowy i działalność inwestycyjną
 19. Inne opłaty pobierane przez spółdzielnię (domofony, instalacja RTV, ubezpieczenie lokalu)
 20. Opłaty za lokale użytkowe – charakter, rodzaje – problemy z naliczaniem opłat
 21. Problemy naliczania odsetek w spółdzielniach mieszkaniowych – zmiany prawa cywilnego
 22. Odpowiedzialność za długi spadkowe– zmiany prawa.
 23. Zbycie lokalu a naliczanie opłat
 24. Zasady opracowania „regulaminu opłat”

Prowadzący:  

Dariusz Wociór - radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Zajmuje się obsługą prawną w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.  Posiada doświadczenie we wszystkich aspektach obsługi prawnej. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z nieruchomościami i ochroną danych osobowych. Jest autorem licznych publikacji prawnych w Rzeczpospolitej i w Wydawnictwie C.H. Beck. Znany i lubiany wykładowca z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

Termin:

06 grudnia (środa) 2017 r. 

Miejsce:

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mariacka 1
40-014 Katowice

Koszt:

250,00 zł brutto/os. - kwota promocyjna obowiązuje członków KIGN oraz osoby posiadające licencje KIGN wraz z aktualnym wpisem do Centralnego rejestru Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN

350,00 zł brutto/os. - dla pozostałych osób

 

W ramach szkolenia zapewniamy przerwę kawową oraz lunch

 

Szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe dla Zarządców nieruchomości KIGN 
oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN 
w wymiarze 8 godzin edukacyjnych.

Polub nas