Podatek od nieruchomości 2018. O ile wzrosną opłaty?

Jesteś właścicielem mieszkania, działki czy garażu? Twoim obowiązkiem jest zapłata podatku od nieruchomości. Dowiedz się, o ile wzrosną stawki maksymalne w 2018 r.

Jak wynika z komunikatu Prezesa GUS z GUS z 11 lipca 2017 r. (M.P. z 2017 r., poz. 697) ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 r. wzrosły o 1,9% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2016. Przedstawiony wskaźnik cen ma wpływ na corocznie ustalane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (aktualnie Minister Rozwoju I Finansów) górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (tzw. stawki maksymalne) - w tym, podatku do nieruchomości. Oznacza to, że wskazane wyżej stawki wzrosną o ok. 1,9% w 2018 roku w porównaniu do 2016 roku. Wzrost o 1,9 proc. nie musi jednak dotyczyć wszystkich stawek, gdyż zgodnie z zasadami zaokrąglania dokonuje się ich w górę do pełnych groszy.

Należy jednak zaznaczyć, że ostatecznie o wysokości podatków i opłat lokalnych w danym roku decyduje gmina. Oczywiście nie mogą być one wyższe niż te, które zostały ustalone przez Ministra Fiansnów. W sytuacji, gdy gmina nie uchwali stawek na nowy rok, obowiązywać będą stawki dotychczasowe.

Poniżej przedstawiamy stawki maksymalne podatku od nieruchomości w 2018 r. (Według obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r., opublikowanego w Monitorze Polskim z 9 sierpnia 2017 r., poz. 800.

Więcej informacji: „Podatek od nieruchomości 2018. O ile wzrosną opłaty?"

Autor: Maciej Suchorabski

Gazeta Prawna

Polub nas