PROBLEMY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH PO ZMIANIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH I PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO Z 20 LIPCA 2017 R.

PROBLEMY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH PO ZMIANIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH I PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO Z 20 LIPCA 2017 R.

 PROGRAM SZKOLENIA

 1.  Sprzeczność przepisów w zakresie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej po nowelizacji i propozycje działania spółdzielni
 2. Zmiany prawa a deklaracja członkowska i wpisowe w spółdzielni mieszkaniowej
 3. Rozwiązanie problemu w zakresie zwrotu udziałów i wpisowego
 4. Fundusz udziałowy i zasobowy po nowelizacji
 5. Ustanie członkostwa w świetle nowelizacji – różna podstawy i zasady działania spółdzielni mieszkaniowych
 6. Problem powszechnego członkostwa a opłaty, dostęp do dokumentów i udział w  Walnym Zgromadzeniu
 7. Pełnomocnik członka jako uczestnik Walnego Zgromadzenia
 8. Zagrożenia dla spółdzielni w zakresie zmian dotyczących spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
 9. Wygaśnięcie i przywrócenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
 10. Nowelizacja a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 11. Zmiana prawa dotycząca prawa odrębnej własności lokalu
 12. Nowe zasady prowadzenia inwestycji w spółdzielniach mieszkaniowych
 13. Czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczających ten zakres – praktyczne rozwiązanie problemu
 14. Zmiany w zakresie rozliczania funduszu remontowego – nowe wytyczne działania
 15. Opłaty w spółdzielniach a czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu
 16. Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego i Ustawy Prawo spółdzielcze oraz ich wpływ na spółdzielnie mieszkaniowe
 17. Obowiązki spółdzielni w zakresie zmian statutowych.
 18. Podsumowanie interpretacji ministerstwa dotyczących zmian
 19. Konsultacje dotyczące zmian w spółdzielniach mieszkaniowych
 20. Planowane zmiany prawa w spółdzielniach mieszkaniowych

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Dariusz Wociór - radca prawny, wpisany na listęw Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Zajmuje się obsługą prawną w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Posiada doświadczenie we wszystkich aspektach obsługi prawnej. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z nieruchomościami i ochroną danych osobowych. Jest autorem licznych publikacji prawnych w Rzeczpospolitej i w Wydawnictwie C.H. Beck. Znany i lubiany wykładowca z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

TERMIN:      13 PAŹDZIERNIK 2017 R., GODZ. 10.00

MIEJSCE:     KATOWICE, UL. MARIACKA 1 – sala szkoleniowa, III piętro

KOSZT UDZIAŁU

* dla Firm Członkowskich Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

250,00 zł brutto/ od 1 osoby

* dla pozostałych firm/ osób

350,00 zł brutto/ od 1 osoby

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu musi zostać potwierdzone podpisaną kartą zgłoszenia przesłaną do organizatora drogą mailową, pocztą lub faksem.

Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie na adres szkolenia@kign.pl  bądź faksem 32 206 84 55 do dnia 10 października 2017 r.

Pozostając w oczekiwaniu na Państwa przybycie,

Zarząd Delegatury w Katowicach Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Polub nas