Zniesienia limitów dla mikro mieszkań nie będzie

Choć małe mieszkania, których powierzchnia nie przekracza 20 m2, cieszą się od paru lat niesłabnącą popularnością, resort infrastruktury nie zdecydował się na wprowadzenie przepisów umożliwiających uznawanie ich za lokale mieszkalne.

Nowelizowane właśnie rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm. - dalej r.w.t.) obliguje, by dziś w danym mieszkaniu był co najmniej jeden pokój o powierzchni nie mniejszej niż 16 m2. Rozporządzenie określa również wymogi dotyczące minimalnej szerokości pokoju sypialnego i kuchni w mieszkaniu - uzależniając je odpowiednio od liczby osób w nich przebywających oraz liczby pokoi w mieszkaniu.

Sumując wszystkie nakazy i zakazy, aktualnie, aby kawalerka spełniała wszystkie prawne wymogi, jej wielkość nie może być mniejsza niż 24 m2.

- Przepis ograniczający metraż jest często obchodzony przez deweloperów, którzy sprzedają je jako lokale użytkowe - zauważyli Paweł Kobyliński oraz Mirosław Suchoń w interpelacji do ministerstwa budownictwa.

W piśmie zapytali, czy rząd ma zamiar znieść limity dotyczące wielkości mieszkań. W odpowiedzi, której udzielił Tomasz Żuchowski, wiceminister budownictwa, wskazano, że r.w.t. się zmieni, ale nie w kierunku, w którym zmierza pytanie.

- W nowelizacji zrezygnowano z dotychczasowych regulacji dotyczących określania minimalnej szerokości i powierzchni pomieszczeń w mieszkaniu, wprowadzając w ich miejsce wymóg minimalnej powierzchni użytkowej mieszkania wynoszącej 25 m2 - odpowiedział minister Tomasz Żuchowski.

Więcej informacji: „Zniesienia limitów dla mikro mieszkań nie będzie"

autor: Anna Krzyżanowska

Gazeta Prawna

Polub nas