Konsultacje publiczne projektu ustawy o sposobie przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

Stosownie do postanowień § 36 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 z późn. zm.), przekazuję w załączeniu projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji.

Jednocześnie informuję, że projekt rozporządzenia znajduje się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Zwracam się z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu w terminie 10 dni od otrzymania niniejszego pisma na adres pawel.plonski@mgm.gov.pl. Brak odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie pozwolę sobie potraktować jako uzgodnienie projektu.

Plik PDFPismo przewodnie

Plik PDFTekst projektu rozporządzenia

Plik PDFOcena skutków regulacji

Polub nas