Konsultacje publiczne projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Stosownie do postanowień § 36 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204) przekazuję do konsultacji publicznych projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji.

Projekt zamieszczony został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w zakładce Prawo/Projekty ustaw i założeń projektów ustaw.

Projektowana ustawa przewiduje rozwiązania wpływające na zwiększenie podaży mieszkań użytkowanych na zasadach najmu o umiarkowanych czynszach, w szczególności przez kierowanie dopłat do czynszów z tytułu najmu mieszkania do osób o dochodach uniemożliwiających samodzielny zakup mieszkania o odpowiednim standardzie na obecnym rynku mieszkaniowym, zasiedlających nowe budynki, których realizacja będzie zwiększała wolumen inwestycji mieszkaniowych.

Uprzejmie proszę o zaopiniowanie projektu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku zgłaszania uwag do projektu, proszę o przekazanie ich także drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na podane adresy poczty elektronicznej: Malgorzata.Sobieraj@mib.gov.pl, Monika.Tarkowska-Martyniak@mib.gov.pl.

 

Plik PDFPismo przewodnie

Plik PDFTekst projektu ustawy

Plik PDFUzasadnienie

Plik PDFOcena skutków regulacji

Polub nas