Projekt rozporządzenia w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury

Szanowni Państwo,

w ślad za pismem dotyczącym przekazania do konsultacji publicznych (DPP.5.0210.101.2017.JL.4; NK: 159852/17) informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce "Rządowy Proces Legislacyjny" został umieszczony projekt rozporządzenia w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji (projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów pod nr RD270).

Uprzejmie proszę o zaopiniowanie projektu w terminie do 24 października 2017 r., zgłaszane uwagi proszę przekazywać również w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres: justyna.lemiesz@mib.gov.pl.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303703

Z poważaniem,

Justyna Lemiesz

Departament Polityki Przestrzennej

i Gospodarki Nieruchomościami

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Justyna.Lemiesz@mib.gov.pl

tel. 22 522-56-05

 

Plik PDFPismo przewodnie

Polub nas