Konsultacje publiczne - projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo kierujące, stosownie do postanowień § 36 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204), do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji (projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów pod nr UD291).

Projekt zamieszczony jest na stronie BIP RCL pod adresem http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302851.

Przedmiotowy projekt zawiera rozwiązania opracowane na potrzeby Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Pilny charakter przedmiotowych zmian, związanych z obronnością i bezpieczeństwem Państwa, uzasadnia procedowanie ich odrębnie, w formie ustawy, która w założeniu poprzedzić ma wejście w życie Kodeksu.

Pismo zawiera prośbą o zaopiniowanie projektu w terminie do 2 października 2017 r., a w przypadku zgłaszania uwag do projektu - także prośbę o skorzystanie z dołączonej tabeli oraz przekazanie jej także drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adres: jolanta.korzun@mib.gov.pl.  

 

Z poważaniem

Jolanta Korzun

Główny Specjalista

Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

 

Plik PDFPismo przewodnie
Plik DOCXTabela uwag

Polub nas