Targi i Konferencja Efektywności Energetycznej „infoENERGIA 2017”

Targi i Konferencja Efektywności Energetycznej „infoENERGIA 2017”
           - energooszczędnych budynków, zarządzania energią i ograniczania niskiej emisji
 

Wydarzenie to odbędzie  się w Katowicach, stolicy jednego z największych ośrodków gospodarczych w Europie środkowo – wschodniej,  w dniach 23 – 24 lutego 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

„EFEKTYWNOŚĆ  ENERGETYCZNA to największe na ziemi, dostępne źródło energii o niewyczerpalnych zasobach”.

Zapraszamy Państwa do udziału lub odwiedzenia  dedykowanemu  temu tematowi wydarzenia.

Celem jego organizowania  jestpokazanie potencjału tkwiącego w efektywności energetycznej oraz jednocześnie przybliżenie i upowszechnienie najnowszych propozycji oraz sprawdzonych rozwiązań w tym zakresie.

"infoENERGIA 2017" będzie składać się  z dwóch uzupełniających się wydarzeń:

Targów oraz Konferencji.

Na targach będą prezentowane:

Energooszczędne techniki budowlane:

     ●  Elementy i materiały konstrukcji budynków.

     ●  Stolarka otworowa.

     ● Materiały izolacyjne i ociepleniowe.

Techniki pozyskiwania i zarządzania energią

    ●Technologie zaopatrzenia w energię - systemy i techniki grzewcze, lokalne sieci ciepłownicze,

       odnawialne źródła energii.

     ● Efektywne technologie dla komfortu cieplnego pomieszczeń - rekuperacja, wentylacja,   

        klimatyzacja.

    ●Nowoczesne techniki zarządzania energią i automatyzacji budynku.

Propozycje dla samorządów

     ●  Energooszczędne budynki użyteczności publicznej.

     ● Efektywne systemy dla infrastruktury publicznej.

     ● Nowoczesne rozwiązania techniczne dla likwidacji niskiej emisji.

Dodatkowo podczas targów będzie można pogłębiać kontakty i zapoznać się z dostępnymi na rynku propozycjami  technologii, efektywnych energetycznie  produktów i różnych usług  w tym zakresie.

Konferencja będzie miejscem  prezentacji  najnowszej, praktycznej wiedzy i rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, a także  wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami  z branży, a podmiotami i osobami zainteresowanymi oszczędnościami energii i obniżaniem kosztów,  odpowiedzialnymi za ten obszar.

Wydarzenie to rozpocznie się Sesją Inauguracyjną z udziałem prof. Jerzego Buzka, Premiera  RP 1997-2001, Przewodniczącego PE 2009-2012, Posła do Parlamentu  Europejskiego od 2004, władz samorządowych oraz instytucji, które sprawują patronaty nad wydarzeniem.

Tematy poszczególnych paneli Konferencji:

     ● Efektywne energetycznie budynki.

      ● Transformacja energetyczna miast/gmin.

      ● Efektywność energetyczna budynków - aspekty techniczne, najnowsze rozwiązania.

      ● Perspektywy dla wykorzystania OZE przez prosumentów prywatnych i biznesowych.

      ● Transformacja energetyczna miast/gmin.

      ● Efektywność energetyczna  obiektów  wielkopowierzchniowych  i użyteczności publicznej .

      ● Rozwiązania dla prosumentów prywatnych i biznesowych – w świetle Ustawy OZE i

       uwarunkowań rynku.

Do odwiedzenia Targów i udziału w Konferencji zapraszamy:

przedstawicieli przemysłu i prywatnego biznesu, samorządy,  producentów rolnych, branżę przetwórstwa rolno-spożywczego, zarządców nieruchomościami, przedstawicieli placówek służby zdrowia, sanatoriów
i hoteli oraz wszystkich zainteresowanych oszczędnościami energii z 4 mln aglomeracji śląskiej.

Targi i Konferencja zostały objęte Honorowym patronatem:  Marszałka Województwa Śląskiego,  Prezydenta Miasta Katowice,  Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, WFOŚiGW w Katowicach, a patronaty branżowe sprawuje szereg Izb i Zrzeszeń m. in. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Śląska Izba Budownictwa, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Ekologii, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Instytut Energii Odnawialnej.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, należy się wcześniej zarejestrować na stronie targów, natomiast wstęp na targi jest płatny i wynosi 10 zł. Targi są czynne codziennie od 9.00 do 17.00.

Poszczególne panele Konferencji i ich tematy  są przedstawione w Programie Konferencji , gdzie można zapoznać się z ich wykazem  godzinowym.

Organizatorem Forum jest Biuro Promocji i Wystaw Astra.

Więcej informacji na stronie  www.infoenergia.com.pl

Polub nas