Nie masz planów na wakacje? Przyjdź na kurs na zarządcę...

  Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami -  Delegatura w Katowicach   rozpoczyna nabór na kursy praktyczne Zarządca Nieruchomości KIGN  oraz  Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami KIGN Termin rozpoczęcia kursu praktycznego...

Czytaj więcej >>

Porządkowanie gruntu nie daje jego własności

Prowadzenie, nawet za zgodą właściciela, prac porządkowych na działce nie daje możliwości jej zasiedzenia. Takie dysponowanie gruntem może co najwyżej być określone jako posiadanie zależne - orzekł SN. Źródłem sprawy był wniosek Walentyny S. o zasiedzenie niewielkiej...

Czytaj więcej >>

Koniec ślepych kuchni w kawalerkach. Przepisy budowlane z czasów...

Koniec z obligiem ślepych kuchni w kawalerkach. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło projekt zmian w regulacjach. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...

Czytaj więcej >>

Tereny inwestycyjne za unijne pieniądze

Jak przekonać inwestorów, by chcieli lokować swoje przedsięwzięcia na terenie danej gminy? Niektóre samorządy mają na to doskonałą receptę - kompleksowo przygotowują grunty pod inwestycje. Staje się to o tyle łatwiejsze, że do wzięcia są miliony złotych unijnych...

Czytaj więcej >>

Kto się nie boi budować bez najemców

Parki logistyczne rosną jak grzyby po deszczu. Za właścicielami magazynów znakomite otwarcie roku - popyt na nie był bardzo duży. Aż 680 tys. mkw. hal znalazło najemców w pierwszym kwartale 2016 r. Dobra koniunktura zachęca firmy do inwestycji. W budowie...

Czytaj więcej >>

KURS NA ZARZĄDCĘ SĄDOWEGO (PRZYMUSOWEGO) OSTATNIE WOLNE MIEJSCA...

Uwaga ! w kursie mogą wziąć udział zarządcy nieruchomości z udokumentowanym min. 3-letni doświadczeniem w pracy zarządcy nieruchomości   Program szkolenia:  1. Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego,...

Czytaj więcej >>

Budowa domu na działce rolnej utrudniona. Banki mają kłopot z...

Ustawa regulująca obrót nieruchomościami rolnymi, która weszła w życie z początkiem maja, wprowadziła zapisy będące niemałym wyzwaniem także dla banków. Pierwsze z nich już odrzucają wnioski kredytowe osób ubiegających się o finansowanie budowy domu na...

Czytaj więcej >>

Nigdy wcześniej deweloperzy nie budowali tak dużo

Po słabszym pierwszym kwartale deweloperzy znowu ruszyli z nowymi projektami. Optymizm jest tak duży, że deweloperzy ustanowili rekord liczby rozpoczętych budów. Problem w tym, że już niebawem Polacy mogą rzadziej odwiedzać ich biura sprzedaży. Najnowsze dane GUS pokazują,...

Czytaj więcej >>

Informujemy, że w dniu

27 maja br.

biuro Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami będzie nieczynne.

 

Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej

„Szanowni Państwo! Pragnę zwrócić uwagę Czytelników „Wspólnoty Mieszkaniowej” na projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej. Proponowane przepisy mogą odebrać możliwość pozyskiwania białych certyfikatów za przedsięwzięcia energooszczędne wykonane po 1 stycznia 2011 r. w budynkach wielomieszkaniowych na terenie całego kraju. Poseł Krystyna Wróblewska z PiS, w imieniu kilku tysięcy zarządców nieruchomości oraz mieszkańców zamieszkujących budynki wielorodzinne, interweniuje w tej sprawie u ministra energii. (Interpelacja nr 1800 w sprawie ustawy o efektywności energetycznej).” […] całą wypowiedź Arkadiusza Borek Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami znajdą Państwo w najnowszym wydaniu „Wspólnoty Mieszkaniowej” 5/2016

(2016-05-13) Czytaj więcej >>

MPGM TBS sp. z o.o. z Rudy Śląskiej - białe certyfikaty...

MPGM TBS Sp. z o.o. wystąpił w 2015 roku do Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie o przyznanie świadectw efektywności energetycznej za zrealizowane inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej budynków. Pod koniec roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu, w wyniku którego wnioski złożone przez MPGM zostały pozytywnie ocenione, a tym samym przyznane zostały świadectwa. Białe certyfikaty podlegały zbyciu, a uzyskane środki finansowe zostały przekazane wspólnotom mieszkaniowym, które poniosły koszt realizacji energooszczędnych inwestycji.           Więcej informacji na temat białych certyfikatów:  

(2016-05-05) Czytaj więcej >>

List otwarty do Posłów RP: dotyczy białych certyfikatów

  Dotyczy: nowej Ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 426), który wpłynął pod obrady Sejmu RP   Jako największa ogólnopolska izba gospodarcza zrzeszająca przeszło 430 przedsiębiorców z terenu całego kraju (spółdzielnie mieszkaniowe, tbsy, jednostki i zakłady budżetowe oraz prywatne firmy zarządzające wspólnotami mieszkaniowymi) oraz ok. 4 tysiące zarządców nieruchomości jako osoby fizyczne (nasi członkowie zarządzają budynkami, w których zamieszkuje ok. 6-8 mln. mieszkańców naszego kraju), chcielibyśmy zwrócić pilną uwagę na konieczność wprowadzenia zmian do nowej (procedowanej aktualnie) Ustawy o efektywności energetycznej, która to ustawa w najbliższych dniach wejdzie pod obrady Sejmu RP. Nasze środowisko zarządców nieruchomości z całego kraju oraz mieszkańcy budynków wielomieszkaniowych zamieszkujący w zarządzanych przez nas...

(2016-04-20) Czytaj więcej >>

Poseł Krystyna Wróblewska interweniuje w sprawie białych...

Poseł na Sejm RP Pani Krystyna Wróblewska z PiS interweniuje u ministra energii w imieniu kilku tysięcy zarządców nieruchomości oraz milionów mieszkańców zamieszkujących budynki wielorodzinne. Narasta poirytowanie zarządców nieruchomości i samorządowców nowym projektem Ustawy o efektywności energetycznej. Interpelacja Pani poseł dotyczy działań  zmierzających do odebrania możliwości pozyskiwania białych certyfikatów za przedsięwzięcia energooszczędne wykonane po 1 stycznia 2011 r. na budynkach wielomieszkaniowych na terenie całego kraju. Jeżeli nasi posłowie zdecydują się w najbliższym czasie na zaskakującą dla nas zmianę ustawy o efektywności energetycznej, to będzie to katastrofa termomodernizacyjna na skalę całego kraju – stwierdzają jednoznacznie prezesi spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości tysięcy wspólnot mieszkaniowych oraz samorządowcy z...

(2016-04-19) Czytaj więcej >>

Białe Certyfikaty

Świadectwa efektywności energetycznej  czyli  białe certyfikaty  wykonujemy już od  2013 r.  i dzięki temu, że zaufało nam już przeszło 500 spółdzielni mieszkaniowych, tbsów, wspólnot mieszkaniowych, firm produkcyjnych  możemy poszczycić się, że jesteśmy  niekwestionowanymi liderami na polskim  rynku w ich pozyskiwaniu. Naszą dewizą jest transparentność, rzetelność i najwyższa jakość świadczonych usług. Nie pobieramy żadnych zaliczek i zadatków za wykonane świadectwa efektywności energetycznej, nasze wynagrodzenie wypłacane jest nam dopiero wówczas, gdy dla naszych Zleceniodawców osiągniemy sukces w postaci pozyskania białych certyfikatów, a następnie ich zbycia na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Preferujemy metody działania na zasadzie success fee (umowa sukcesu). Otrzymujemy wynagrodzenie dopiero po osiągnięciu i satysfakcji naszych Zleceniodawców...

(2016-04-11) Czytaj więcej >>

Efektywność energetyczna budynków - poradnik dla projektantów,...

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa publikuje poradnik na temat efektywności energetycznej budynków. Jest to zbiór informacji, przydatnych na etapie projektowania, budowy, jak również podczas użytkowania budynków lub ich części. W opracowaniu omówiono środki mające na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków oraz regulacje prawne w tym zakresie. Poradnik jest kierowany do szerokiego grona odbiorców: właścicieli i użytkowników budynków lub ich części, inwestorów, zarządców budynków, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców budowlanych, architektów, inżynierów, osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji oraz audytorów energetycznych. Dokument stanowi wypełnienie postanowień art. 20 dyrektywy 2010/31/UE...

(2016-04-07) Czytaj więcej >>

Jak postępować w sytuacji zagrożenia terrorystycznego

Zalecenia Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami   Zarządco Nieruchomości! JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO   Do czasu przybycia Policji akcją kieruje ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI obiektu, terenu lub osoba odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo!!   SYMPTOMY WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne.  Trzeba więc zwracać uwagę na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu, np. na zakupach, w podróży, podczas uczestnictwa w imprezach masowych (np. koncertach muzycznych) lub uroczystościach religijnych itp. miejscach, gdzie przebywa duża liczba osób. Zainteresowania i uwagi wymagają: rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób; pozostawione bez opieki przedmioty,...

(2016-03-22) Czytaj więcej >>

Duże pieniądze dla zarządców nieruchomości

Szanowni Państwo Zarządcy Nieruchomości, Przedstawiciele Miast i Gmin Dotyczy: odzyskania dużej części uprzednio poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach przeprowadzonych działań energooszczędnych na budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, hotelach, budynkach będących w trwałym zarządzie (szkoły, przedszkola, gimnazja, internaty, budynki urzędów miast i gmin etc.) oraz w ramach modernizacji oświetlenia dróg ulicznych, sieci c.o., kotłowni (premiowanie inwestycji przez Prezesa URE w ramach mechanizmu tzw. Białych Certyfikatów ) Z nieukrywaną satysfakcją pragniemy poinformować, że Instytut Gospodarki Nieruchomościami w ramach ostatnich postępowań przetargowych na tzw. Białe Certyfikaty (ogłoszonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki), odzyskał m.in. dla wspólnot mieszkaniowych , spółdzielni mieszkaniowych , tbs , miast i gmin oraz jst . znaczące środki finansowe....

(2016-03-07) Czytaj więcej >>

Dopisz się do darmowego Newslettera

Możesz w każdej chwili się z niego wypisać

Powiadom Znajomych o tej stronie

Partnerzy medialni

KRN

Domiporta

IGN

Polub nas